Bir içerik teslimat ağı  (content delivery network (CDN)), dağıtık sunuclar sistemidir. Amacı web sayfalarını ve diğer içerikleri, kullanıcıya coğrafi konumu, web sayfasının kaynağı ve içerik teslimat ağının konumuna göre iletmektir.

Kodda jquery gibi kütüphaneleri CDN üzerinde kullanmak hızı artıracaktır.

Javascript için CDN:

https://cdnjs.com/