Rezerv para cinsi borçlanmalarda referans olarak libor kullanılır.

Libor: Londra bankalar arası para piyasasında bankaların birbirine borç verirken kullandığı faiz oranıdr.
Uluslararası piyasada kredi alınırken libor oranı üzerine ülkelerin riskine göre spread eklenir.  Risk primi hesaplamak için cds kullanılır.

CDS: Credit Default Swap (Kredi Temerrüt Takası) kelimesinin kısaltmasından meydana gelmektedir. Borçların ödenmeme riskine karşı sigorta maliyeti olarak tanımlanabilir. Elinde tahvil vb. finansal araçlar bulunduran bir kişinin, vade sonundaki alacağının belirli bir bedel karşılığında ödenmeme riskinin ortadan kaldırılmasına yarayan bir finansal enstrümandır.

Örnek olarak:

Libor faiz oranı %3

Borç alan ülkenin CDS’si :400 ise

Borç alan ülkenin rezerv para cinsinden alacağı borcun faizi (libor(3)+risk primi(4)) %7’dir

Dikkat edilmesi gereken husus çıkan sonuç kesin faiz oranı değildir. Daha yüksek daha düşük olabilir. Uluslararası piyasa faizinin dışında CDS’nin alınacak borç faizlerine etkisi ve parasal maliyeti gözden kaçırılmamalıdır.