D Vitamini

D Vitamini UVB ışını ile sentezlenebiliyor.

Content Delivery Network

Bir içerik teslimat ağı  (content delivery network (CDN)), dağıtık sunuclar sistemidir. Amacı web sayfalarını ve diğer içerikleri, kullanıcıya coğrafi konumu, web sayfasının kaynağı ve içerik teslimat ağının konumuna göre iletmektir. Kodda jquery gibi kütüphaneleri CDN üzerinde kullanmak hızı artıracaktır. Javascript için CDN: https://cdnjs.com/

Web RTC

WebRTC açık kaynak kodlu bir API’dir.Tarayıcılara ve mobil uygulamalara gerçek zamanlı iletişim (Real-Time Communications (RTC) ) yetenekleri kazandırır.   RTP protokolü kullanır. VP9 kodei kullanır. H264’ün yerini almıştır. VP9’un bant genişliği %35 daha az.

Hash Map Yeni Özellikler

HashMap’teki aşağıdaki fonksiyonlar lambda expressionlarıile birlikte kodusadeleştirmektedirler. getOrDefault(): Örnek getOrDefault(“key”,12)  Key map2te varsa onu yoksa 12’yi getirir. computeIfPresent():Örnek: map.computeIfPresent(word, (String key, Integer value) -> ++value); word key olarak varsa value’yı 1 artırır. compute(): Örnek: map.compute(word, (String key, Integer value) -> ++value); word ün olupolmamasınıkontroletmedenvalue’yıartırmaya çalışır putIfAbsent:…

Python Pandas

Pandas, açıkkaynaklı, BSD lisanslı bir Python için bir kütüphanedir. Hızlı ve kolay kullanılabilen veri yapılarına sahiptir.

Excel Power Query

Power Query, Excel için farklı kaynaklardan elde edilen veriyi birleştirmek için kullanılan bir iş zekası özelliğidir. Kaynaklar ilişkisel, yapısal ya da yarı yapısal veri kaynakları olabilir. (Odata, Web, Hadoop)   Power Query Veri Kaynakları: Web page Excel or CSV file XML file Text…

DNS Simple

DNS Simple alan adı kaydı ve hosting servisi sağlar. https://developer.dnsimple.com/

Yatırım

ABD enflasyon 3 ‘ün üzeri olursa altın dolara karşı değer kazanır.

Eclipse’te bir attribute’ın metotlarını çağıracak metotları otomatik oluşturmak

Attribute seçilir. Source->delegate methods ile o attribute’un metotlarını çağıran metotlar oluşturulur.

Java Dynamic Proxy Class

Bir Interface’i implement eden sınıfın bazı metotlarını override etmek ya da yeni metot eklemek istiyorsanız normal şartlarda o sınıfı extend edersiniz ya da interface i implement edip tek tek metotlardan istediğinizi eski sınıftan çağırır istediğinizi de yeniden yazarsınız. Ancak eski sınıfa erişemiyor ve…