Merkez bankalarının finansal stabilitesi için uluslararası işbiliğini geliştirmek amacıyla kurulmuş bir kurumdur.

https://www.bis.org/