AJAX:Asynchronous JavaScript And XML

AJAX ile

  • Web sayfası yüklendikten sonra sunucudan veri alınabilir.
  • Sayfa yeniden yüklenmeden güncellenebilir.
  • Arkaplanda sunucuya veri gönderilebilir.

AJAX aşağıdakilerin birleşimidir

  • tarayıcının XMLHttpRequest nesnesi. Bu nesne web server dan veri istemek için kullanılır. Bütün modern tarayıcılarda (Chrome, Firefox, IE7+, Edge, Safari, Opera) bulunur.
  • Javacript: sunucudan veriyi alıp işleyen javascript kodu
  • HTML DOM: Sunucuya göndermek ve gelen veriyi kullanıcıya göstermek için kullanılır