JavaScript veriyi açağıdaki şekillerde gösterir:

  • HTML bileşeninin innerHTML özniteliğine
  • HTML çıktısına document.write()
  • Uyarı kutucuğuna window.alert()
  • Tarayıcı konsoluna console.log()