Azure Cosmos DB, Microsoft’un dağıtık ve çoklu model veritabanıdır. Azure Cosmos DB enables tgroughtput ve depolama alanını Azure’un coğrafi bölgeleri boyunca dağıtma imkanı sağlar.  Yüksek hızda cevap süresi, erişilebilirlik, tutarlılık ve yüksekveri sağlama hızı sunar. Hizmet seviyesi anlaşma imkanı tanır.

Referans:https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cosmos-db/introduction