Author Archives

Archive of the posts written by author : ahmet erdem.

AIDA Modeli

Attention:Attract attention Interest: Create Interest Desire : Create Desire Action: Take action   E. St. Elmo Lewis tarafından 1898 yılında geliştirilmiştir. Satışları optimize etmek, satıcı ve alıcı arasındaki birlikte hareket etmeyi artırmak için önerilmiştir.

Dynamic Dispatch

Polimorfik bir metodun hangi gerçekleştirimin çalıştırılacağı işlemine dinamik dispatch denilir.   https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_dispatch

Chrome’da Adblock Engellenmesi

Chrome halen en çok kullanılan web tarayıcı. Açık kaynak kodlu Chromium içerisindeki webRequest API’ı değiştirip bloklama seçeneklerini kaldıracağı webRqeuest’te daha çok gözetleme özelliğinin bulunacağı, webRequest yerine de  declarativeNetRequest API kullanılmasının tavsiye edileceği google tarafından yayınlanan taslak halindeki Manifest V3[1]’te belirtilmiş. declarativeNetRequest API request (istek)…

Wedge Model

What is the Wedge Model™? The Wedge Model™ shows the products of design on the left-hand side of the wedge, and system integration on the right-hand side, with verification (is the work product correct with respect to the inputs used to create it…

Best .Net Core Combinations

.Net Core is cross platform and fast. Some Combinations of other technologies with .Net Core: Client Side javascript: Nodejs, gulp, webpack Backend MVS Controllers, Rest APIs: .Net Core and C# Database Layer: Entity Framework 7 (MS SQL, MySQL, Postgress integration) Front End Reverse…

MEAN Framework

MEAN: MongoDB Express Angular NodeJS

D Vitamini

D Vitamini UVB ışını ile sentezlenebiliyor.

Content Delivery Network

Bir içerik teslimat ağı  (content delivery network (CDN)), dağıtık sunuclar sistemidir. Amacı web sayfalarını ve diğer içerikleri, kullanıcıya coğrafi konumu, web sayfasının kaynağı ve içerik teslimat ağının konumuna göre iletmektir. Kodda jquery gibi kütüphaneleri CDN üzerinde kullanmak hızı artıracaktır. Javascript için CDN: https://cdnjs.com/

Web RTC

WebRTC açık kaynak kodlu bir API’dir.Tarayıcılara ve mobil uygulamalara gerçek zamanlı iletişim (Real-Time Communications (RTC) ) yetenekleri kazandırır.   RTP protokolü kullanır. VP9 kodei kullanır. H264’ün yerini almıştır. VP9’un bant genişliği %35 daha az.

Hash Map Yeni Özellikler

HashMap’teki aşağıdaki fonksiyonlar lambda expressionlarıile birlikte kodusadeleştirmektedirler. getOrDefault(): Örnek getOrDefault(“key”,12)  Key map2te varsa onu yoksa 12’yi getirir. computeIfPresent():Örnek: map.computeIfPresent(word, (String key, Integer value) -> ++value); word key olarak varsa value’yı 1 artırır. compute(): Örnek: map.compute(word, (String key, Integer value) -> ++value); word ün olupolmamasınıkontroletmedenvalue’yıartırmaya çalışır putIfAbsent:…