HashMap’teki aşağıdaki fonksiyonlar lambda expressionlarıile birlikte kodusadeleştirmektedirler.

getOrDefault(): Örnek getOrDefault(“key”,12)  Key map2te varsa onu yoksa 12’yi getirir.

computeIfPresent():Örnek: map.computeIfPresent(word, (String key, Integer value) -> ++value); word key olarak varsa value’yı 1 artırır.

compute(): Örnek: map.compute(word, (String key, Integer value) -> ++value); word ün olupolmamasınıkontroletmedenvalue’yıartırmaya çalışır

putIfAbsent: Key yoksa yeni değeri koyar ve return eder. varsa return eder. Güncelleme yapmaz.Örnek: map.putIfAbsent(“key1”, 4.5);

computeIfAbsent: Key yoksa yeni değeri hesaplar, koyar ve return eder. varsa return eder. Güncelleme yapmaz.Örnek: map.computeIfAbsent(“key1”, var1+var2);

map.computeIfAbsent(n,(key) -> fibo(n – 1).add(fibo(n – 2)));