Attribute seçilir.

Source->delegate methods

ile o attribute’un metotlarını çağıran metotlar oluşturulur.