Author Archives: c.can bilgin

Ortak çalıştıklarımız / Scientists we collaborate

Dr. H. Reşit Akçakaya (Stony Brook University, New York, USA)

Dr. Çiğdem Akın Pekşen (Başkent Üniversitesi, Ankara)

Dr. Arzu Gürsoy Ergen (Ankara Üniversitesi, Ankara)

David H. Johnson  (Global Owl Project, Virginia, USA)

Dr. Evrim Karaçetin (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)

Dr. Jörg Plötner (Museum für Naturkunde, Berlin, GERMANY)

Dr. Çağatay Tavşanoğlu (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

Dr. Elif Yamaç (Eskişehir Teknik Üniversitesi, Eskişehir)

Dr. Uğur Zeydanlı (Doğa Koruma Merkezi, Ankara)

Yakın zamanda bitirenler / Recently completed

Mustafa Durmuş, Ph.D. 2019: Determining space use and demography of a reintroduced fallow deer (Dama dama) population using GPS telemetry in Dilek Peninsula National Park, Turkey

Elif Göçer, M.Sc. 2018 (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi): Eymir Gölü ve ODTÜ Kampüsünde İshakkuşu (Otus scops) Populasyonunun Üreme Ekolojisi/Breeding Ecology of the Scops Owl (Otus scops) at the METU Campus and Eymir Lake

Mert Elverici, Ph.D. 2018: Impact of Olive Grove Management on Spider (Araneae) Community in Northwestern Turkey/ Kuzeybatı Türkiye’de Zeytinlik İşlemlerinin Örümcek (Araneae) Yaşam Birliğine Etkisi

Emel Çakmak, Ph.D. 2018: Genetic structure and phylogenetic relations of Cinereous Vulture (Aegypius monachus) populations in Turkey / Türkiye’deki Kara Akbaba (Aegypius monachus) popülasyonlarının genetik yapısı ve filogenetik ilişkileri

Son yayınlar / Recent publications

2019

Çiçek, K., Ayaz, D., Afşar, M., Akın Pekşen, Ç., Cumhuriyet, O., İsmail, İ.B., Yenmiş, M., Üstündağ, E., Tok, C.M., Bilgin, C.C., Akçakaya, H.R. (in press) Unsustainable Harvest of Water Frogs in Southern Turkey for the European Market. Oryx

Çakmak, E., Akın Pekşen, Ç., Kirazlı, C., Yamaç, E., Bilgin, C.C. (2019) Extremely Low Mitochondrial DNA diversity in a Near Threatened Species, the Cinereous Vulture (Aegypius monachus) in Turkey. Ardea 107 (1): 85-92

2018

Çakmak, E., Akın Pekşen, Ç., Kirazlı, C., Yamaç, E., Bensch, S., Bilgin, C.C. (2018) Genetic diversity is retained in a bottlenecked Cinereous Vulture population in Turkey . Ibis 161(4): 793-805

2017

Kılınç, G.M., Koptekin, D., Atakuman, Ç., Sümer, A.P., Dönertaş, H.M., Yaka, R., Bilgin, C.C., Büyükkarakaya, A.M., Baird, D., Altınışık, E., Flegontov, P., Götherström, A., Togan, İ., Somel, M. (2017) Archaeogenomic analysis of the first steps of Neolithization in Anatolia and the Aegean. Proceedings of the Royal Society B 284 (1867) article no 20172064

Baker, K.H., Gray, H.W. I. , Ramovs V., Mertzanidou D., Akın Pekşen, Ç., Bilgin, C.C., Sykes, N., Hoelzel A.R.  (2017) Strong population structure in a species manipulated by man since the Neolithic: The European fallow deer (Dama dama dama). Heredity 119: 16-26

Şen, B., Tavares, J.P., Bilgin, C.C. (2017) Nest site selection patterns of a local Egyptian Vulture (Neophron percnopterus) population in Turkey. Bird Conservation International 27(4): 568-581

Çakmak, E., Akın Pekşen, Ç., Bilgin, C.C. (2017) Comparison of Three Different Primer Sets for Sexing Birds. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation 29(1): 59-63  

2016

Ambarlı, D., Zeydanlı, U.S., Balkız, Ö., Aslan, S., Karaçetin, E., Sözen, M., Ilgaz, Ç., Gürsoy Ergen, A., Lise, Y., Demirbaş Çağlayan, S., Welch, H.J., Welch, G., Turak, A.S., Bilgin, C.C., Özkil, A. & Vural, M. (2016) An overview of biodiversity and conservation status of steppes of the Anatolian Biogeographical Region. Biodiversity and Conservation 25: 2491–2519

Kaya Özdemirel, B., Turak, A. S. & Bilgin, C.C. (2016) Impact of large scale dam construction on movement corridors of mammals in Artvin, north- eastern Turkey. Applied Ecology and Environmental Research 14 (3): 489-507

Çilingir, F.G., Akın Pekşen, Ç., Ambarlı, H., Beerli, P. & Bilgin, C.C. (2016) Exceptional maternal lineage diversity in brown bears (Ursus arctos) from Turkey. Zoological Journal of the Linnean Society 176: 463–477

2015

Plötner, J., Akın Pekşen, Ç., Baier, F., Uzzell, T. & Bilgin, C.C. (2015) Genetic evidence for human-mediated introduction of Anatolian water frogs (Pelophylax cf. bedriagae) to Cyprus (Amphibia: Ranidae). Zoology in the Middle East 61(2):125-132

2014

Ambarlı, D. & Bilgin, C.C. (2014) Effects of landscape, land use and vegetation on bird community composition and diversity in Inner Anatolian steppes. Agriculture, Ecosystems & Environment 182:37-46

 

 

Header-pic2

ODTÜ Biyoçeşitlilik ve Koruma Laboratuarı (BKL), populasyon ekolojisinden filogenetiğe ve uzamsal ekolojiye kadar uzanan geniş bir yelpazede araştırmalar yapar.  Odaklandığımız türler genellikle tükenme tehlikesi altında, insanla çatışma içinde veya ekonomik önemleri nedeniyle yoğun biçimde yönetilen canlı türleridir.

Ziyaret ettiğiniz için teşekkürler...

Can Bilgin’s page at Researchgate

METU Biodiversity and Conservation Lab (BKL) carries out research on a wide range of topics, from population ecology to phylogenetics and spatial ecology. The species we focus on are usually either under threat, in conflict with humans or intensively managed due to their economic importance.

Thank you for visiting...

No graduate students are accepted for 2019

Tel: +90 (312) 210 5045                    metubkl