Yakın zamanda bitirenler / Recently completed

Bengisu Biray, M.Sc. 2020: Mitochondrial DNA Analyses of Domestic Pigeon Breeds  (Columba livia domestica) in Turkey

Selin Koptu, M.Sc. 2019: An assessment of boundary and category changes in Turkish National Parks

Mustafa Durmuş, Ph.D. 2019: Determining space use and demography of a reintroduced fallow deer (Dama dama) population using GPS telemetry in Dilek Peninsula National Park, Turkey

Elif Göçer, M.Sc. 2018 (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi): Eymir Gölü ve ODTÜ Kampüsünde İshakkuşu (Otus scops) Populasyonunun Üreme Ekolojisi/Breeding Ecology of the Scops Owl (Otus scops) at the METU Campus and Eymir Lake

Mert Elverici, Ph.D. 2018: Impact of Olive Grove Management on Spider (Araneae) Community in Northwestern Turkey/ Kuzeybatı Türkiye’de Zeytinlik İşlemlerinin Örümcek (Araneae) Yaşam Birliğine Etkisi

Emel Çakmak, Ph.D. 2018: Genetic structure and phylogenetic relations of Cinereous Vulture (Aegypius monachus) populations in Turkey / Türkiye’deki Kara Akbaba (Aegypius monachus) popülasyonlarının genetik yapısı ve filogenetik ilişkileri