Ortak çalıştıklarımız / Scientists we collaborate

Dr. H. Reşit Akçakaya (Stony Brook University, New York, USA)

Dr. Çağlar Akçay (Koç University, İstanbul)

Dr. Çiğdem Akın Pekşen (Başkent Üniversitesi, Ankara)

Dr. Arzu Gürsoy Ergen (Ankara Üniversitesi, Ankara)

David H. Johnson  (Global Owl Project, Virginia, USA)

Dr. Evrim Karaçetin (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)

Dr. Jörg Plötner (Museum für Naturkunde, Berlin, GERMANY)

Dr. Çağatay Tavşanoğlu (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

Dr. Elif Yamaç (Eskişehir Teknik Üniversitesi, Eskişehir)

Dr. Uğur Zeydanlı (Doğa Koruma Merkezi, Ankara)