Projects

Project Director                         “PbSe Koloidal Kuantum Noktacık Tabanlı Yüksek Çözünürlüklü, Kısa Dalga Boylu

Kızılötesi Görüntüleme Sensörleri için Detektör Dizini Gelistirilmesi”

Research Foundation Project BAP-08-11-2017-012 (2017-2018)

Project Director                         “Design of Surface Passivation Techniques for PbTe Quantum Dots and Application to

Singlet Fission Sensitised PhotovoltaiC Devices” TUBITAK 115F187 (2015-2017)

Project Director                          “Çoklu Exsiton Üretebilen ve Tekli Fisyona Duyarlı Hibrit Güneş Pili Geliştirilmesi”

Research Foundation Project BAP-08-11-2016-061 (2016-2017)

Researcher                                 “Kimyasal Isıl-Isıma Özelligine Sahip Heterosiklik Monomerlerin ve

Iletken Polimerlerinin Sentezlenmesi ve Uygulama Alanları TUBITAK106T355 (2007-2009)