Featured post

Announcement re-inaccessible EJGE papers

Upon requests for my papers published in the Electronic Journal of Geotechnical Engineering (EJGE), I checked these from my web page http://users.metu.edu.tr/mirata/ and found that papers published prior to 2001 cannot be accessed. So I wrote to the editor of EJGE at  ejge.editor@gmail.com. The following has been composed using the reply I received:

I understand that it became necessary to store old files in zipped form. The steps to be followed in accessing the desired paper are given, as an example, for Publication no. 12 under  Publications in English, on my web page at http://users.metu.edu.tr/mirata/

If you bring the cursor to the link given for this publication, at the bottom of the page, you can see the year as 1999 and the paper no. as Ppr9903. If you now enter

http://www.ejge.com/1999/

the directory for 1999 appears.

If you click on Ppr9903.zip in this directory, the following is downloaded:

Ppr9903

Ppr9903.zip

By double clicking  Ppr9903 the following folder contents opens:

ABS9903.HTM

AUTHOR~1.HTM

AUTHOR~2.HTM

EJGEP3F1.JPG

EJGEP3F2.JPG

EJGEP3F3.JPG

EJGEP3F4.JPG

EJGEP3F5.JPG

EJGEP3F6.JPG

EJGEP3F7.JPG

EJGEP3F8.JPG

EJP3TAB1.HTM

H_TOSUN.JPG

MIRATA_2.JPG

PPR9903.HTM

WS_FTP.LOG

By double clicking on ABS9903.HTM you can read the abstract, and at the end of this is a link for getting the entire paper.

If you encounter any problem in accessing any of the EJGE papers, I suggest you e-mail the editor of EJGE at ejge.editor@gmail.com.

 

Özgeçmişimin (http://www.metu.edu.tr/~mirata/Ozgecmis09.pdf) güncellenmesi

Genç meslektaşların doktoralarını tamamlamaları, yönetimde görev alan arkadaşların bu görevlerinin sona ermesi üzerine, Şubat 2012 tarihinden sonra ODTÜ’de ders vermeyi bıraktım; 13 Haziran 2013 günü de üniversideki odamı boşalttım. Böylece, çalışma odamın telefon ve belgeç numaraları geçerliğini yitirmiştir. Benimle iletişim kurmanın en iyi yolu, şu e-ileti adresim yoluylardır: mirata@metu.edu.tr

Kama Kesme Deneyi Elkitabı’nın 2013 biçimi sonuna eklenen bilgiler

NİSAN 2013’TE EKLENENLER

(NOT: Sayfa i, ii ve vi’nın son satırı dışında, bu Eklenenler, elkitabının 2002 biçiminden ayrılan tek kesimdir.)

 

1.  Sayfa viii’in sonunda değinilen video filmi ile ilgili açıklamalar:

  • Bölüm 4.4.2.2.(4) uyarınca, silindirsel kama kesme deneyinde (skkd), zemin örneği hazırlanırken deney kalıbı, içerdiği zemin örneği ve varsa,  örneğin altındaki ahşap diski tartma işlemi, tepedeki boşluğa ahşap disk(ler) konmadan yapılmalıdır.
  • Prizmatik kama kesme deneyinde (pkkd), çakılın deney kalıbına titreşimli tokmakla sıkıştırılması sırasında kullanıcının kulaklarına pamuk tıkadığı görülmektedir. “Kulakları gürültüye karşı koruma” konusunda kısa bir bilgisunar araştırması; bu yöntemin, kulakları gürültüye karşı korumakta son derece yetersiz olduğunu, yapılması gerekenin, plastik ya da kauçuk kulak tıkaçları ya da ses kaydı yapanların kullandığına benzer, kulak kepçelerini içine alan kulak koruyucuları kullanmak olduğunu gösterir. Çekimi izleyen deneylerde anılan ikinci yöntem uygulanmıştır.

 

2.  Aşağıdaki yayında, pkkd’de, skkd’de ve üç eksenli basınç deyinde ölçülen dayanımla ilgili kimi konulara açıklık getirilmiştir. Değişik deneylerde, kesme düzlemi ile sıkıştırma yönü arasındaki açı birbirine yakınsa, kama kesme deneyi ile üç eksenli basınç deneyi sonuçları arasındaki farkın, düzlemsel bozunum koşullarında yapılan deneyler ile üç eksenli deneyler arasındaki fark düzeyinde olduğu gösterilmiştir.

Mirata, T. & Erzin, Y. (2007). Strength of sands in wedge shear, triaxial shear, and shear box tests. Geotechnical Testing Journal, Vol. 30, No. 2, 152 – 163. Available online at: http://www.astm.org/

 

3.  Aşağıdaki yayında, deneyin değerlendirilmesinde Çözümleme C kullanıldığı sürece, pkkd’de ölçülen dayanımın deney kalıbın iki yarısı arasındaki açıklıktan etkilenmediği gösterilmiştir.

Mirata, T. & Filiz, E. (2006). Effect on measured strength of wedge shear box spacing. Geotechnical Testing Journal, Vol. 29, No. 1, 80-86. Available online at: http://www.astm.org/

4.  Şimdiki bilgisayarlarda disket sürücüsü yoktur. Elkitabında geçen tüm “disket” sözcüklerinin “CD” olarak  okunması gerekir.

5. Elkitabında geçen tüm “tübü” vb. sözcükler, “tüpü” vb. biçiminde olmalıdır.

6. Elkitabının 2002 biçimi, sayfa 87, Çerçeve 4.7, bölümce 3, satır 3’teki “1 and 146” şöyle olmalıdır: “1 ve 146”.

7.  Elkitabının 2002 biçimi ile ilgili olarak s. ii’deki bilgisunar sayfasında verilen düzeltmelere şuraya tıklayarak ulaşılabilir. 

8.  Bir önceki bölümcede verilen bağlantıdan ulaşılan veri dosyaları, İngilizce adlar ve İngilizce deney bilgileri olan dosyalardır. Bunların Türkçelerine şu çizelgedeki bağlantılardan ulaşılabilir. Bu dosyalar “dat” uzantısı ile indirilebileceği gibi, “txt” uzantısıyla da indirilip çalıştırılabilir.

 

YERC4DEF.TXT Silc2usc.txt
YERC4DE4.TXT Silc2tms.txt
YERC4TMS.TXT Silpfdef.txt
YERTKDEF.TXT Silpfinr.txt
YERTKROD.TXT Siltxsta.txt
Prigw38h.txt Siltxst2.txt
Primshgc.txt Siltxdyn.txt
Primshtr.txt Siltxdy2.txt
  Siltxdgs.txt

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

April 2013 Addendum to Manual For Wedge Shear Testing of Soils

  1. The following should be noted about the video film referred to at the end of p. viii of the manual.
  • In conformity with section 4.4.2.2 (4) of the manual, during the preparation of the cylwest sample for testing, the mould, the enclosed sample, and any discs at the bottom of the mould should be weighed without the wooden discs in the empty space at the top of the sample.
  • During compaction of the gravel in the priswest mould using the vibrating hammer, the user of the hammer plugs his ears with cotton wool. A brief Internet search for ‘Protecting ears against noise’ reveals that this is a highly inefficient way of protecting ears from noise. What is recommended is to use plastic or rubber earplugs, or earmuffs, which cover the ears completely. The latter method has been used in subsequent applications of the test.

 

  1. The following publication has given insight to the differences between the results of priswests, cylwests, and triaxial tests. It is concluded that the difference between the results of the wedge shear test and the triaxial test is in conformity with the difference between plane strain and triaxial tests for granular soils so long as the inclination of the failure plane to the bedding plane in the wedge shear test is close to that in the triaxial test. The close agreement between the results of priswests and the triaxial tests is due to the notable difference in this inclination.

Mirata, T. & Erzin, Y. (2007). Strength of sands in wedge shear, triaxial shear, and shear box tests. Geotechnical Testing Journal, Vol. 30, No. 2, 152 – 163. Available online at: www.astm.org

  1. The following publication concludes that there is no effect on the measured soil strength of the priswest box spacing provided Analysis C is used for the evaluation of test results.

Mirata, T. & Filiz, E. (2006). Effect on measured strength of wedge shear box spacing. Geotechnical Testing Journal, Vol. 29, No. 1, 80-86. Available online at: www.astm.org

  1. Current PCs no longer have a diskette drive. All “diskette” in this manual should therefore be read as “CD”.
  2. Modifications to the programs and data files in relation to the 2004 version of the manual can be seen by clicking here.

Updating my web page of June 2009

A number of changes occurred since the last update of my web page at

http://www.metu.edu.tr/~mirata/

Here, the  changes will be outlined, and a number of typing errors corrected.

1.   In February 2012, I stopped delivering lectures at METU, and on 13th June 2013 I evacuated my office. So my office telephone number (90 312 2102409) and fax number (90 312 210 5401) are no longer valid. The best way to contact me is through my e-mail address: mirata@metu.edu.tr

2.  In the list of publications in English, publication no. 20, “Protection Ffrom” should read “Protection from”.

3.   In the list of Publications in Turkish, the present link to publication no. 2 is

http://www.e-kutuphane.imo.org.tr/pdf/365.pdf

3. In the table of corrections to the 2003 version of the manual, column 1, “75” should read “85”.