Since 2014, I have been faculty member in the Elementary and Early Childhood Education (EECE) department of the Faculty of Education at METU.  I continue my studies on parent engagement & involvement in early years’ education and STEM education in early learning environments.

2014 yılından bu yana ODTÜ Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü öğretim üyeliği görevini yapmaktayım. Erken çocukluk döneminde aile bağlılığı, aile katılımı ve STEM eğitimi konularında çalışmalarımı sürdürmekteyim.