National

A) Peer Reviewed Journal Papers (Screened by Engineering Index)

A6.Bozkus, Z.,Dam Break Analyses for Disaster Management “, Teknik Dergi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Cilt 15, Sayı: 4, 3335-3350, Ekim 2004.

A5. Bozkus, Z., “Pre-Event Failure Analyses of Kestel Dam for Disaster Management“, Journal of Physical and Engineering Science, ARI, The Bulletin of the Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey, Vol. 53 No. 2, September 2003. (This paper was published in this journal as it was voted by the reviewers among the top 20 papers presented in the 5th Int. Cong. on Advances in Civil Engineering, ITU, Sep, 2002.).

A4.Bozkus, Z. and Güner Ali İ., “Pre-Event Dam Failure Analyses for Emergency Management“, Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, TUBITAK, Vol. 25, No.6, 2001.

A3.Bozkus, Z. and Kasap A., “Comparison of Physical and Numerical Dam-Break Simulations“, Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, TUBITAK, Vol.22, No.5, 1998.

A2.Bozkus, Z., “Boş Bir Boru Sisteminde Değişken Akımlı Bir Su Kütlesinin (Paketinin) Hidrodinamiği”, Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, TUBITAK, Vol.19, 1995.

A1. Bozkuş, Z., “Türkiye’nin Hidroelektrik Potansiyeli”. Çevre ve Mühendis, 1, (1993), s.35-38.

 

B) Conference Papers

B6. Dinçer, A. Ersin, Bozkus, Z. “Baraj Yıkılması Probleminin Sayısal Olarak İncelenmesi”, IV. Su Yapıları Sempozyumu-TMMOB-IMO, 19-21 Kasım 2015, Antalya.

B5. Bozkus, Z., “Çamlıdere Barajı – İvedik Arıtma Tesisleri İsale Hattında Su Darbesi Analizleri”, III. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, 10-14 Eylül 2007, Gümüldür/İzmir.

B4. Bozkus, Z., “Çubuk II Barajı İçme Suyu Branşmanında Debi Ölçümleri İçin Orifismetre Tasarımı”, II. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, 21-24 Eylül 2005, Gümüldür/İzmir.

B3. Bozkus, Z., “Ankara Kurtboğazı Barajı – İvedik İsale Hattında Çeşitli İşletme Koşullarında Oluşabilecek Su Darbesi (Waterhammer) Tahkiki”, I. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, 22-26 Eylül 2003, Gümüldür/İzmir.

B2. Bozkus, Z., “Çamlıdere Barajı İsale Hattının Çeşitli Hidrolik Koşullarda Tahkiki”, I. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, 22-26 Eylül 2003, Gümüldür/İzmir.

B1. Bozkus, Z., “Baraj Yıkılması Analizlerinde Kullanılan Matematiksel Modellerin Kıyaslanması ve Uygulamalı Örnekler”, DSİ ‘nin 40. Kuruluş Yılı, Su ve Toprak Kaynaklarının Geliştirilmesi Konferansı Bildirileri, Cilt 2, 1994, Ankara.