Awards & Scholarships

A.1 Istanbul Technical University. “First Place among the graduates of 1982 in Civil Engineering.”, (20.7.1982 )(İTÜ Maçka İnşaat Fakültesini Birincilikle Bitirme Ödülü, 1982)

A.2 Ministry of National Education. “Government Scholarship for Language School, MSc and Ph.D. Studies in the USA.”, (1983-1991 )(Milli Eğitim Bakanlığı’nın, ABD’de Dil Okulu, Y.Lisans ve Doktora Bursları, 1983-1991)

A.3 Michigan State University. “Outstanding Academic Achievement Award”, (24.5.1989)(Michigan State Üniversitesinde Üstün Akademik Başarı Ödülü, 1989)

A.4 Middle East Technical University. “Academic Performance Award”, (12.7.2005 )(Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Akademik Performans Ödülü, 2005)

A.5 Prof.Dr. Mustafa N. Parlar Foundation. “METU Educator of the Year Award”, (December, 2011) (Prof.Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı, 2010-2011 Akademik Yılı, ODTÜ Yılın Eğitimcisi Ödülü)

A.6 Prof.Dr. Mustafa N. Parlar Foundation. “METU Educator of the Year Award”, (December, 2016) (Prof.Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı, 2015-2016 Akademik Yılı, ODTÜ Yılın Eğitimcisi Ödülü)