Conference Papers

2017 
Received Signal in Harmonic Motion Microwave Doppler Imaging as a Function of Tumor Position in a 3D Scheme, Ümit İrgin, Can Barış Top; Azadeh Kamali Tafreshi and Nevzat Gençer, ISMICT 2017 Int. Symp. Medical Information and Communication Technology, 6-8 February, Lisbon, Portugal
2016
Elyar Ghalichi, Nevzat Güneri Gençer, An Analytical Solution for Forward Problem of Magneto-Acousto-Electrical Tomography, BIOEM 2016, 7-10 June 2016, Ghent Belgium.
Reyhan Zengin, Nevzat Gencer, A numerical study on the resolution limit of Magneto-Acousto-Electrical Tomography using Magnetic Field Measurements, BIOEM 2016, 7-10 June 2016, Ghent Belgium.
Azadeh Kamali Tafreshi, Can Barış Top, Ümit İrgin, Nevzat Güneri Gençer “Realization of Harmonic Motion Microwave Doppler Imaging Method”, BIOEM 2016, 7-10 June 2016, Ghent Belgium.
Damla Alptekin, Lale Alatan, Nevzat G. Gençer, “Dual Band PIFA Design For Biomedical Applications”, 2016 10th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), Davos, Switzerland.
2015
Mürsel Karadaş, Nevzat G. Gençer, “2D Simulations Based on General Time-Dependent Reciprocal Relation for LFEIT”, 37TH Annual International Conference Of The IEEE Engineering In Medicine And Biology Society (EMBC), IEEE Engineering in Medicine and Biology Society Conference Proceedings Pages: 1556-1559,  2015
2014
Azadeh Kamali Tafreshi, Mürsel Karadaş, C. Barış Top, Nevzat G. Gençer, “Data Acquisition System for Harmonic Motion Microwave Doppler Imaging”, 36th Annual International Conference of the IEEE-Engineering-in-Medicine-and-Biology-Society (EMBC) Location: Chicago, IL Date: AUG 26-30, 2014 Pages: 2873-2876
Can Barış Top, Azadeh Kamali Tafreshi, Nevzat G. Gençer, “Harmonic Motion Microwave Doppler Imaging Method for Breast Tumor Detection”, 36th Annual International Conference of the IEEE-Engineering-in-Medicine-and-Biology-Society (EMBC) Location: Chicago, IL Date: AUG 26-30, 2014 Pages: 6076-6079.
Damla Alptekin, Nevzat Güneri Gençer, Fikret Küçükdeveci, “A dual band antenna design for implantable medical devices”, 2014 18th National Biomedical Engineering Meeting (BIYOMUT), İstanbul, Turkey.
 2011
H. Feza Carlak, Nevzat G. Gençer, Cengiz Beşikci, “Medical Thermal Imaging of Electrically Stimulated Woman Breast: a simulation study”, 33rd Annual International Conference of the IEEE Engineering-in-Medicine-and-Biology-Society (EMBS) Location: Boston, MA Date: AUG 30-SEP 03, 2011 Pages: 4905-4908.
2009
Hasan Balkar Erdoğan, Berna Akıncı, Erman Acar, Ali Bülent Uşaklı, Nevzat Güneri Gençer,” Bilgisayar Arayüzü Uygulamaları için Prototip Donanım Tasarımı”, BIYOMUT 2009, İzmir, 2009.
Koray Özdal Özkan, Nevzat G. Gençer, “Dokuların Elektriksel İletkenliklerinin Dokunmasız Yöntemlerle Görüntülenmesi: ODTÜ Beyin Araştırmaları Laboratuvarlarında Geliştirilen Veri Toplama Sistemleri”, BİYOMUT 2009, İzmir, 2009.
Berna Akıncı, Nevzat Güneri Gençer, “Sınıflı Hareket Düşünsel EEG Verisinin Ortak Seyrek Spektral Uzamsal Örüntüler Yöntemiyle Sınıflandırılması”, BIYOMUT 2009, İzmir, 2009.
Can Barış Top, Nevzat Gençer, “FDFD Yöntemi ile Dokunmasız Elektriksel İletkenlik Görüntüleme Benzetim Çalışmaları”, BIYOMUT 2009, İzmir, 2009.
Feza Carlak, Nevzat G. Gençer, “Elektriksel Olarak Uyarılmış Göğüs Modelinin Termal Görüntüleme Simülasyonları”, BIYOMUT 2009, İzmir, 2009.
Hasan Balkar Erdoğan, Nevzat Güneri Gençer, “P300 Heceleme Paradigmasında Wiener Ters Evrişim Modelinin Uygulanması“, BIYOMUT 2009, İzmir, 2009.
Reyhan Zengin, Nevzat G. Gençer, “Dokunmasız Elektriksel İletkenlik Görüntülemesinde Gerçekçi Kafa Modeli ile İleri Problem Çözümü”, BIYOMUT 2009, İzmir, 2009.
2008
Koray Ö. Özkan, N. G. Gençer, “Düşük Frekanslı Manyetik Alanlar Kullanarak Dokuların Elektriksel İletkenliğinin Görüntülenmesi”, Genç Bilim İnsanları Ile Beyin Biyofiziği Çalıştayı II: Beyin Asimetrisi Ve Kognitif Ölçümlerde Mult. İzmir, 2008.
A. B. Uşaklı, N. G. Gençer, “Çok Kanallı Elektroensefalografik Veri Toplama Sistemi Genç Bilim İnsanları ile Beyin Biyofiziği Çalıştayı II: Beyin Asimetrisi ve Kognitif Ölçümlerde Mult.”, İzmir 2008.
Koray Ö. Özkan, N. G. Gençer, Dokuların Elektriksel İletkenliğinin Dokunmasız Yöntemlerle Görüntülenmesi: Algılayıcı Dizilimli Sistem 13. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Konferansı, Biyomut 2008, 238-241, 2008.
C. B. Top, N. G. Gençer, “Dokunmasız Elektriksel İletkenlik Görüntüleme Yöntemi ile Meme Kanseri Tanısı Üzerine Simülasyon Çalışmaları”, 13. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Konferansı, Biyomut 2008, 433-436, 2008.
Koray Ö. Özkan, N. G. Gençer, “Dokuların Elektriksel İletkenliğinin Dokunmasız Yöntemlerle Görüntülenmesi: Tek Bobinli Sistem”, 13. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Konferansı, Biyomut 2008, 242-245, 2008.
Ç. Altın, N. G. Gençer, “İnternet Üzerinden Çalışan Manyetik Rezonans Görüntüleme Simülatorü”, 13. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Konferansı, Biyomut 2008, 363-366, 2008.
R. Zengin, N. G. Gençer, “Ansys Yazılımı İle Elektriksel İletkenlik Görüntülemesi için İleri Problem Çözümü”, 13. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Konferansı, BİYOMUT 2008246-249, 2008.
A. B. Usaklı, N. G. Gençer, “256 Kanallı Elektroensefalografik Veri Toplama Sistemi 13. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Konferansi, BİYOMUT 2008 234-237 2008.
M. Yurtkölesi, N. G. Gençer, “İnsan Beyninin İletkenlik Görüntülemesinin Uyarılmış Potansiyeller İle Yapılması”, 13. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Konferansı, BİYOMUT 2008, 250-253, 2008.
2005
Nevzat G. Gençer, Zeynep Akalın, “Use of the Isolated Problem Approach for the multi-compartment BEM models of electric source imaging”, Proc. BEM&NFSI, Minneapolis, May 2005.
2003
Nevzat G. Gençer, Can E. Acar, Use of the reciprocal problems in Electro-magnetic source imaging of the human brain, 25th Annual International Conference of IEEE Engineering in Medicine and Biology Conference, pp. 2667-2670, September 2003.
Zeynep Akalın, Nevzat G. Gençer, An Accelerated BEM formulation for the formulation of ESI using realistic head models, 25th Annual International Conference of IEEE Engineering in Medicine and Biology Conference, pp. 2671-2674, September 2003.
Can E. Acar, Nevzat G. Gençer, Sensitivity of EEG and MEG to conductivity perturbations, 25th Annual International Conference of IEEE Engineering in Medicine and Biology Conference, pp. 2834-2837, September 2003.
Serap Kılıç, Nevzat G. Gençer, Buyurman Baykal, Comparison of methods for extraction of evoked potentials, 25th Annual International Conference of IEEE Engineering in Medicine and Biology Conference, pp. 2495-2498, September 2003.
Yoldaş Ataseven, Can E. Acar, Zeynep Akalın, Nevzat G. Gençer, İnsan beyninin elektro-manyetik kaynak görüntülemesinde sınır elemanları yönteminin (SEY) paralel uygulaması, Biyomedikal Mühendisliği ulusal toplantısı, BİYOMUT 2003, 197-201, Istanbul.
Zeynep Akalın, Nevzat G. Gençer, Elektro-manyetik kaynak görüntüleme ileri probleminde gerçekçi kafa modelleri ve iletkenliğe duyarlılık analizi, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, BİYOMUT 2003, 64-67, İstanbul
Evrim Çolak, Nevzat G. Gençer, Biyolojik doku iletkenliklerinin dokunmasız yöntemlerle görüntülenmesi, Biyomedikal Mühendisliği ulusal toplantısı, BİYOMUT 2003, 38-41, İstanbul
A. Serkan Şık, Nevzat G. Gençer, X-ışınlı görüntüleme fiziği eğitimi için Java/Flash Tabanlı Benzetim Arabirim Tasarımı, Biyomedikal Mühendisliği ulusal toplantısı, BİYOMUT 2003, 106-109, İstanbul
Serap Kılıç, Nevzat G. Gençer, Buyurman Baykal, “EBÇ’den Uyarılmış potansiyellerin kestirimi için üç ayarlanır süzgeç ile altuzay düzenleme yönteminin kıyaslanması”, 11. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 612-615, Haziran 2003, İstanbul
Serap Kılıç, Nevzat G. Gençer, Buyurman Baykal, “Uyarılmış potansiyellerin elde edilmesinde altuzay yöntemi ile birleştirilerek etkili kestirim sağlayan iki farklı Wiener süzgeç yaklaşımı”, 11. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 616-619, Haziran 2003, İstanbul
2002
Can E. Acar, Nevzat G. Gençer, “A high performance PC-based Parallel Computing Platform for Electro-magnetic Source Imaging”, The XXIXth International Congress on Electrocardiology and the 4th International Conference on Bioelectromagnetism, July 2002, Montreal, Canada.
Zeynep Akalın, Nevzat G. Gencer, “Investigating the effects of eye conductivity on EMSI forward problem using a Realistic BEM Head Model”, The XXIXth International Congress on Electrocardiology and the 4th International Conference on Bioelectromagnetism, July 2002, Montreal, Canada.
2001
Tafseer Ahmad, Nevzat G. Gencer, “Development of a data acquisition system for electrical conductivity images of biological tissues via contactless measurements”, 23rd Annual International Conference of IEEE/ EMBS, October 2001, Istanbul, Turkey.
Başak Ülker, Nevzat G. Gencer, “Implementation of a Data Acquisition System for contactless conductivity imaging”, 23rd Annual International Conference of IEEE/ EMBS, October 2001, Istanbul, Turkey (tied for 3rd Place in the student paper Competition)
Zeynep Akalın, Can Erkin Acar, Nevzat G. Gençer, ”Development of realistic head models for electromagnetic-source images of the human brain”, ”, 23rd Annual International Conference of IEEE/ EMBS, October 2001, Istanbul, Turkey
Can. E. Acar, Nevzat G. Gençer, “Forward Problem Solution of EMSIs with FEM on a network of workstations”, NFSI 2001, pp. 132-134, Innsbruck, Austria.
Zeynep Akalın, Nevzat G. Gençer, “Forward Problem Solution of EMSIs with BEM Using Realistic Head Models”, NFSI 2001, pp. 135-137, Innsbruck, Austria
2000
Can. E Acar, Nevzat G. Gencer, “Elektro-Manyetik Kaynak Görüntüleme İleri Probleminin Paralel Bilgisayar Ortamında Çözülmesi: Başarım Arttırımı”, Biyomedikal Muhendisligi Ulusal Toplantisi, Kasim 2000.
Zeynep Akalin, Nevzat G. Gencer, “MR Kafa Goruntulerinin Bolutlenmesi” Biyomedikal Muhendisligi Ulusal Toplantisi, Kasim 2000.
Tafseer Ahmad, Nevzat G. Gencer, “Biyolojik Dokularin Elektriksel İletkenliğini Temas Olmadan Görüntülemeye Yönelik Bir Alici Gelişirmek Için Deneysel Çalişmalar” Biyomedikal Muhendisligi Ulusal Toplantisi, Kasim 2000.
1999
Nevzat G. Gençer, I. Oğuz Tanzer, “Forward Problem Solution of EMSIs Using BEM with Isoparametric Cubic Elements”, Proceedings of the First Joint BMES/EMBS Conferencep1122Atlanta, October 1999.
Nevzat G. Gençer, M. Nejat Tek, “Sub-surface Electrical Conductivity Imaging via Contactless Measurements, Proceedings of the First Joint BMES/EMBS Conference, p. 1121Atlanta, October 1999.
Can E. Acar, Nevzat G. Gençer, “Forward Problem Solution of ESI using FEM and BEM with Quadratic Isoparametric Elements”, Proceedings of the First Joint BMES/EMBS Conferencep. 437,Atlanta, October 1999.
1998
Can E. Acar, Nevzat G. Gençer, “Parallel Solution of the Electro-Magnetic Source Imaging Forward Problem on a network of Workstations”, Proceed. Int. Conf. Biomag., BIOMAG 98, 1998.
1997
Barış Kazar, Nevzat. G. Gençer, “Doku iletkenliklerinin kontak olmadan görüntülenebilmesi için çevirgeç tasarımı“, 7th Annual Conference of Electrical-Electronics and Computer Engineering, pp. 142-145, September 1997
Nejat Tek, Nevzat. G. Gençer, “Manyetik uyarımla doku iletkenliği görüntülemesi için sonlu elemanlar yöntemi ile ileri problem çözümü“, 7th Annual Conference of Electrical-Electronics and Computer Engineering, pp. 138-141, September 1997.
Kemal Özdemir, Nevzat. G. Gençer, “Beyin Elektriksel Aktivitelerinin Görüntülenmesi için Sonlu Elemanlar Yöntemi ile İleri Problem Çözümü”, 7th Annual Conference of Electrical-Electronics and Computer Engineering, pp. 158-161, September 1997.
Oğuz Tanzer, Nevzat. G. Gençer, “Beyin Elektriksel Aktivitelerinin Görüntülenmesi için Sınır Elemanı Yöntemi ile İleri Problem Çözümü“, 7th Annual Conference of Electrical-Electronics and Computer Engineering, pp. 154-157, September 1997.
Can Acar, Nevzat. G. Gençer, “Sonlu Elemanlar Sayısal Modelinin Çözümü için Kullanılan Yöntemlerin ve Sıralama Algoritmalarının Karşılaştırılması”, 7th Annual Conference of Electrical-Electronics and Computer Engineering, pp. 184-187, September 1997.
Özlem Birgül, Y. Z. İder, Nevzat. G. Gençer, “MRI-EIT için Duyarlılık Matrisinin Türetilmesi”, 7th Annual Conference of Electrical-Electronics and Computer Engineering, pp. 168-171, September 1997.
Nejat Tek, Nevzat. G. Gençer, “A New 3D FEM Formulation for the solution of Potential Fields in Magnetic Induction Problems“, 19th Annual International Conference of the IEEE Eng. Med. Biology Society , pp. 2470-2473, 1997.
Kemal Özdemir, Nevzat. G. Gençer, “A New Finite Element Method Formulation for the Forward Problem Solution of Electro-magnetic Source Localization”, 19th Annual International Conference of the IEEE Eng. Med. Biology  Society,  pp. 2104-2107, 1997.
Oğuz Tanzer, Nevzat. G. Gençer, “A New Boundary Element Method Formulation for the Forward Problem Solution of Electro-Magnetic Imaging”, 19th Annual International Conference of the IEEE Eng. Med. Biology Society, pp. 2100-2103 1997.
1996
N. G. Gençer, and S. J. Williamson, ” Generalized inverse solution for Bimodal Electro-Magnetic Source Imaging ”, Tenth Int. Conf. on Biomag., February 1996, BIOMAG96, Santa Fe.
 1993
Nevzat. G. Gençer, and Y. Z. Ider, “An Experimental Study for Electrical Impedance Tomography Using Induced Currents”, IEEE-EMBS 15th Ann. Int. Conf. Proc., October 1993, San Diego.
Nevzat. G. Gençer, and Y. Z. Ider, “Electrical Impedance Tomography Using Induced Currents: An Experimental Study”, IEEE Trans. Nuc. Sci. Med. Imaging Conf., Vol. 3, pp. 1794-1798, November 1993, San Francisco.
 1992
Nevzat G. Gençer, Mustafa Kuzuoglu, Y. Ziya Ider, “Sensitivity Matrix Analysis of the Back-Projection Algorithm in Electrical Impedance Tomography”, IEEE-EMBS 14th Annual International Conference Proceedings, October 1992, Paris.
Mustafa Kuzuoglu, Kemal Leblebicioğlu, Nevzat G. Gençer, “A New Descent Algorithm for Electrical Impedance Tomography”, IEEE-EMBS 14th Annual International Conference Proceedings, October 1992, Paris.
Nevzat G. Gençer, Mustafa Kuzuoglu, Y. Ziya Ider, “Sensitivity Matrix Approach For Image Reconstruction for Electrical Impedance Tomography”, Proc. CAIT Workshop, Toulouse, 1992.
1991
Nevzat G. Gençer, Y. Ziya Ider, Mustafa Kuzuoglu, “Sensitivity Analysis and Inverse Problem Solution of Electrical Impedance Tomography Using Induced and Injected Currents”, IEEE-EMBS 13th Annual International Conference Proceedings, November 1991, Orlando.
1990
Nevzat G. Gençer, Y. Ziya Ider, Bora Nakiboglu, “An Alternative Solution For the Problem of Electrode Position Determination in Electrical Impedance Tomography”, IEEE-EMBS 12th Annual International Conference Proceedings, pp. 128-129, 1990 Philadelphia.
Nevzat G. Gençer, Bora Nakiboglu, Y. Ziya Ider, ” Use of a Peripheral Layer of Known Conductivity for Electrical Impedance Tomography“, Proceedings of a Workshop on Electrical Impedance Tomography, pp. 76-83 1990 Copenhagen.
1989
Nevzat G. Gençer, Y. Ziya Ider, Haluk Tosun, “Genel kesitli, keside dik yönlerde iletkenliği değişmeyen yapılar için elektriksel empedans tomografisi”, ODTÜ EMB 30. Yıl Sempozyumu, sayfa 103-106, 1989 Ankara Türkiye.
Y. Ziya Ider, Nevzat G. Gençer, “An Algorithm for Compensating for 3D Effects in Electrical Impedance Tomography”, IEEE-EMBS 11th Annual International Conference Proceedings, pp. 465-466, 1989 Seattle.
Nevzat G. Gençer, Y. Ziya Ider, “A Simulation Study of the Resolution limits of Electrical impedance Tomography”, 5th Mediterranean Medical and Biological Engineering Conference Proceedings, pp. 356-357, 1989 Patras Greece.
1988
Y. Ziya Ider, Erkan Dorken, Nevzat G. Gençer, Hayrettin Köymen, “A Dual Modality Imaging System for Impedance Tomography with Ultrasonically Determined Boundaries“, IEEE-EMBS 10th Annual International Conference Proceedings, pp. 283-284, 1988 New Orleans.
1987
Nevzat G. Gençer, Y. Ziya Ider, “Algebraic Reconstruction Techniques for Electrical Impedance Imaging”, Proceedings of 2nd National Conference on Electrical Engineering, pp. 402-405, 1987 Ankara, Turkey (Turkish).
Ziya Ider, Cahit Altan, Ergin Atalar, Nevzat G. Gençer, “Electrical Impedance Imaging System Applicable to Objects of Arbitrary but Known Boundary“, IEEE-EMBS 9th Annual International Conference Proceedings, Vol. 3, pp. 1427-28, 1987 Boston.