Students

THESIS SUPERVISED:

1. Mehmet Altan Toksöz, Basic thresholding classification, PhD Thesis, 2016 (Supervisor)

2. Metin Burak Altınoklu, Object recognition and segmentation via shape models, PhD Thesis, 2016 (Supervisor)

3. Vesal Rasoulzadeh, Investigation of the Brain Connectivity Disturbance in Dyslexic Patients, MS Thesis, Feb. 2016 (Supervisor)

4. Ozan Yardimci, Automatic Small Target Detection In Infrared Images Of Various Backgrounds From Various Distances (Değişik Arka Planlardan Ve Farkli Uzakliklardan Elde Edilen Kizilötesi Görüntülerde Otomatik Küçük Hedef Tespiti), MS Thesis, June 2015 (Supervisor)

5. Ömer Faruk Adil, 3D Surface Curvature Feature-Based 3D SLAM with Kinect Data (KINECT Verisi İle 3-Boyutlu Yüzey Kavis Özelliği Tabanlı Slam Uygulaması), MS Thesis, September 2014, (Supervisor)

6. Mücahit Yörük, Performance Comparison of Point and Plane Features for SLAM (Slam Uygulamasında Nokta Ve Düzlem Özelliklerinin Performans Karşılaştırması), MS Thesis, November 2014, (Supervisor)

7. Orhan Karadeniz, Map Merging For Multi Robot Slam (Çoklu Robotlar İçin Harita Birleştirme), MS Thesis, December 2014, (Supervisor)

8. Arda Girit, Drowsy Driver Detection Using Image Processing (Görüntü İşleme ile Uykulu Sürücü Tespiti), MS Thesis, February 2014 (Supervisor)

9. Ahmet Ersoz, Classifier Fusion Methods Adapted to Template Matching on Satellite Images (Uydu Görüntülerinde Sınıflandırıcı Kaynaştırma Yöntemlerinin Şablon Eşleme Metodlarına Adaptasyonu), MS Thesis, September 2013 (Supervisor)

10. Ulya Bayram, Human Action Recognition for Mobile Robots (Mobil Robotlar için İnsan Hareket Analizi), MS Thesis, June 2013 (Supervisor)

11. Eda Şahin, Road Extraction from Satellite Images by Self-Supervised Clustering and Perceptual Grouping (Uydu Görüntülerinden Özgözetimli Sınıflandırma ve Algısal Gruplama Yöntemleri ile Otomatik Yol Çıkarımı) MS Thesis, January 2013 (Supervisor)

12. Kerem Sahin, Automatic Multi-Scale Segmentation of High Spatial Resolution Satellite Images Using Watersheds (Yüksek Uzaysal Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinin Watershed Kullanılarak Çok Ölçekli Otomatik Bölütlenmesi), MS Thesis, January 2013 (Supervisor)

13. Çağrı Turunç, An Implementation of 3D SLAM with Planar Segments (Düzlem bilgisine Dayalı 3B SLAM) MS Thesis, 2012 (Supervisor)

14. Firat Ercis, Comparison of Histograms of Oriented Optical Flow Based Action Recognition Methods (İnsan Hareket Tanıma Yöntemlerinin Karşılaştırılması) MS Thesis, 2012 (Supervisor)

15. Kutalmis Akpınar, Human Activity Classification Using Spatio-Temporal Feature Relations (Uzay-Zamansal Öznitelikler Kullanılarak İnsan Hareket Sınıflandırması) MS Thesis, 2012 (Supervisor)

16. Yousef Rezaei Tabar, Atlas Based Segmentation of Facial Soft Tissue (Atlas Tabanlı İnsan Yüz Kasları Bölütlenmesi) MS Thesis, 2011 (Supervisor)

17. Samet Karakaş, Real Time Moving Object Detection and Tracking with an Active Camera (Aktik Kamera ile Hareketli Nesne Tespiti ve Gerçek Zamanlı Takibi) MS Thesis, 2011 (Supervisor)

18. İsmail Özsaraç, FPGA Implementation of Real Time Digital Video Stabilization (Gerçek Zamanlı Dijital Video Sabitlemenin FPGA Üzerinde Gerçekleştirilmesi) MS Thesis, 2011 (Supervisor)

19. Erdem Akagündüz, Scale, Resolution and Orientation Invariant 3D Object Recognition Using Scale-Space of Curvatures (Ölçek Uzayı Kullanarak Ölçek, Çözünürlük ve Yönden Bağımsız 3B Nesne Tanıma) 2010, Ph.D. (Supervisor)

20. Havva Ozsarac, FPGA Implementation of Graph Cut Method for Real Time Stereo Matching (Gerçek Zamanlı Stereo için Graph-Cut Yönteminin FPGA’de Gerçekleştirilmesi) MS Thesis, 2010 (Supervisor)

21. Yasin Şaka, A Low Cost Stereo Based 3D SLAM for Wearable Applications (Giyilebilir Uygulamalar için Düşük Maliyetli 3B SLAM) MS Thesis, 2010 (Superviser)

22. Mehmet Yılmaztürk, Real-time and Semi-automatic Annotation of Faces in Personal Videos (Kişisel Videolarda Gerçek Zamanlı ve Yarıotomatik Yüz Etiketleme) MS Thesis, 2010 (Supervisor)

23. Aysu Erdoğdu, Morphable 3D Facial Animation Based on Thin Plate Splines (İnce Plaka Spline Tabanlı 3B Yüz Animasyonu) MS Thesis, 2010 (Supervisor)

24. Zafer Haşim Tellioğlu, Real Time 3D Surface Feature Extraction on FPGA (FPGA ile 3B Yüzey Özniteliği Çıkarılması) MS Thesis, 2010 (Supervisor)

25. Ugur Zongur, Detection of Airport Runways in Optical Satellite Images (Optik Uydu Görüntülerinde Havaalanı Pistlerinin Tespit Edilmesi) MS Thesis, 2009 (Co-Supervisor)

26. Ömer Eskizara, 3D Geometric Hashing Using Transform Invariant Features (Yer Değiştimeden ve Dönüşümden Bağımsız Öznitelik Kullanılarak 3B Geometrik Kıyım) MS Thesis, 2009 (Supervisor)

27. Aykut Hozatlı, 3D Object Recognition by Geometric Hashing for Robotics Applications (Robotik Uygulamalarına Yönelik Geometrik İndeksleme Yöntemiyle Üç Boyutlu Nesne Tanıma) MS Thesis, 2009 (Supervisor)

28. Serhat Bayrak, Video Stabilization: Digital and Mechanical Approaches (Görüntü Sabileme: Sayısal ve Mekanik Yaklaşımlar) MS Thesis, 2008 (Supervisor)

29. Yavuz Kırlı, 3D Reconstruction of Underwater Scenes from Uncalibrated Video Sequences (Kalibre Edilmemiş Sualtı Video Serisinden 3B Sahne Geriçatımı) MS Thesis, 2008 (Supervisor)

30. Arda Bilgin, Selection and Fusion of Multiple Stereo Algorithms for Accurate Disparity Segmentation (Doğru Derinlik Bölütlemesi için Uygun Stereo Algoritmalarının Seçilmesi ve Kaynaştırılması) MS Thesis, 2008 (Supervisor)

31. Utku Senses, Blur Estimation and Superresolution from Multiple Images (Çoklu Görüntüden Bulanıklık Tahmini ve Süperçözünürlük) MS Thesis, 2008 (Supervisor)

32. Adnan Kalay, An Implementation of Mono and Stereo Slam System Utilizing Efficient Map Management Strategy (Etkin Harita Yönetim Stratejisi Kullanan Mono ve Stereo SLAM Sistemi Uygulaması) MS Thesis, 2008 (Supervisor)

33. Murat Yırcı, A Comparative Study on Polygonal Mesh Simplification Algorithms (Poligon Sadeleştirme Algoritmalarının Karşılaştırılması) MS Thesis, 2008 (Supervisor)

34. Abdurrahman Yalcin, Effect of Shadow in building Detection and Building Boundary Extraction (Bina Belirleme ve Bina Sınırlarını Çıkarmada Gölgenin Etkisi) MS Thesis, 2008 (Supervisor)

35. Hüseyin Yürük, Object Detection from Registered Visual and Infrared Sequences with the Help of Active Contours (Aktif Konturlar Yardımıyla, Birbiri ile Uyumlanmış Renkli ve Kızıl Ötesi Dizilerinden Nesnelerin Bulunması) MS Thesis, 2007 (Supervisor)

36. Mustafa Yağcıoğlu, Comparision of 3D Facial Anchor Point Localization Methods, (Üç boyutlu Yüz Nirengi Noktaları Bulan Metodların Karşılaştırılması) MS Thesis, 2007 (Supervisor)

37. Ali Aydoğan, 3D Synthetic Human Face Modelling Tool Based on T-spline Surfaces MS Thesis, 2007 (Supervisor)

38. Ahmet Oğuz Öztürk, 3D Face Reconstruction Using Stereo Images and Structured Light MS Thesis, 2007 (Co-Supervisor)

39. Hakan Bayar, Texture Mapping By Multi-Image Blending For 3d Face Models MS Thesis, 2007 (Co-Supervisor)

40. Mustafa Özuysal, Manual and Auto Calibration of Stereo Camera Systems MS Thesis, 2004 (Co-Supervisor)

41. Zafer Arıcan, Vision Based Robot Localization Using Artificial and Natural Landmarks MS Thesis, 2004 (Co-Supervisor)