Projects

CURRENT PROJECTS:

1. TUBITAK 214S069 Beynin Sayısal İşlevleriyle İlgili Devre Modellerinin Tasarlanması ve Matematik Öğrenme Güçlüğü (diskalkuli) Hastalık Haritasının Elde Edilmesi2015- 236000TL (Araştırmacı)

2. TÜBITAK 115E248 Automatic Evaluation of Pain-Related Facial Expressions in Mice (Mice-Mimic) (Farelerde Ağrıya Bağlı Yüz İfadesinin Otomatik Değerlendirilmesi) 2015-2018 501.000 TL (Araştırmacı)

3. BAP-03-2016-003 Wireless sytem for EEG Motor Imagery (Kablosuz EEG Motor Imgeleme Sistemi) 2016-2016 7500 TL (Yürütücü)

4. BAP-03-01-2016-002-Yapay Sinir Ağları ve Derin Öğrenme Yöntemlerinin GPU Üzerinde Paralel Çalıştırılması 01.2016-12.2016, 8100 TL (Araştırmacı)

 

COMPLETED PROJECTS:

1. A.U. BAP 10B3030001 (2012). Developmental Dyslexia: Defining the relations between linguistics and EEG data. BAP-Ankara Ü.,10B3030001 (2012). Gelişimsel Disleksi: Dilbilim ve EEG verilerinin ilişkilendirilmesi 2009-2013, 199000 TL (Araştırmacı)

2. SAYP – Automatic Target Detection and Recognition from Infrared Images (Değişik Arka Planlara Sahip Ve Farkli Uzakliklardan Elde Edilen Kizilötesi Görüntülerde Otomatik Hedef Tespiti Projesi), (Director)

3. TÜBİTAK (1505) – 511003 Real Time and Automatic Quality Control for Railroads by Vision (Demiryollarında Kamera ile Otomatik ve Gerçek Zamanlı Hata Tespiti), (Director)

4. AGÜDOS 2010-03-01-2-00-24 : Automatic Target Detection and Recognition from Aerial Images (Otomatik Hedef Tanıma Algoritmaları Geliştirilmesi – HASAT), (Researcher)

5. TÜBİTAK (1001)– 105E128 Fusion of different imaging modalities for 3D human head modeling which includes characteristic hard and soft tissue information as well as realistic photographic view (Farklı Görüntüleme Teknikleri ile Elde edilen verilerin, Yumuşak ve Sert Doku Özelliklerini ve Görsel Özellikleri de İçeren 3B İnsan Kafa Modellemesi Amaçlı Olarak Birleştirilmesi), (Director)

6. SANTEZ –00896.STZ.2011-1: Video Analysis System for Security Applications (Havelsan Video Analiz Sistemi – HVAS), (Researcher)

7. TUBİTAK (1001) – 107E234 A Framework for Personal Video Information Management Systems (Kişisel Video Bilgi Yönetim Sistemleri için bir Çatı Geliştirilmesi), (Researcher)

8. TUBİTAK (1001) – 105E127 Multipurpose Automatic Underwater Vehicle (Çok Amaçlı Denizaltı Aracı – ULİSAR), (Researcher)

9. BAP 2008 – Recognition and Segmentation of Objects in 3D Scenes (3B Sahnelerde Nesnelerin Bölütlenmesi ve Kategorize Edilmesi), (Director)

10. BAP 03-01-2009-01 FPGA Implementation of Stereo Algorithms (FPGA Üzerinde Stereo Algoritmalarının Gerçekleştirilmesi), (Director)

11. BAP-07-05-2010-04, Testing the Efficient Market Hypothesis (EMH) fort he US the UK and Japanese Stock Markets: Application of Signal Processing, Pattern Recognition, Artificial Intelligence and Probabilistic Graphical Modelling Techniques, (Researcher)

12. BAP 2008 – Inverse problem solution and optimization for estimating the parameters of a facial soft tissue model (Kişiye özel yüz yumuşak doku modeli parametrelerinin bulunması için optimizasyon ve geri çözüm), (Director) (Joint project with METU IAM)

13. BAP – 2005-03-01-01 Active Reconstruction for 3D Modelling (3B Modelleme için Aktif Geriçatım), (Director)

14. BAP-2004-03-01-02 Camera Calibration for Active 3D Reconstruction of Indoor Environment (Aktif 3B Geriçatım için Kamera Kalibrasyonu), (Researcher)

15. BAP-2002-03-01-05 Active Robot Vision (Aktif Robot Görme), (Researcher)

16. BAP-2002-07-04-04 Face Recognition and Modelling (Yüz Tanıma ve Modelleme), (Researcher)

17. AFP-2000.07.04.01 Active Vision and Navigation in 3D Virtual Environment (3B Sanal Ortamda Aktif Görme ve İlerleme), (Researcher)