Proje Hakkında

Projemizin amacı eğitsel tasarım deneyleri kullanarak  ilkokul birinci sınıf matematik dersinde “sayılar ve işlemler” öğrenme alanını kapsayan, gerçekçi matematik eğitimine dayalı öğrenme rotası geliştirmektir.

İlkokulda öğrencilerin matematik öğrenmeyle ilgili yaşadıkları sorunların önemli bir kısmı ilkokulun ilk yıllarına dayanmaktadır. Yapılan araştırmalar öğrencilerin sayılar ve işlemlerle ilgili erken yaşlardaki eksikliklerinin ileriki yıllarda matematik başarını olumsuz etkilediğini göstermektedir. Dolayısıyla ilkokulun ilk yıllarından itibaren matematik eğitiminin özenle ele alınması gerektiği bir gerçektir.

Mevcut MEB öğretim programları doğası gereği bu konuda yeterince ayrıntılı yönlendirme barındırmamakta, becerilerin nasıl kazanılacağını tüm ayrıntılarıyla belirtememektedir. MEB öğretim programının okullarda yıllık ve günlük planlar yoluyla uygulamaya hazır hale getirilmesi gerekmektedir. Bu planlama sürecine çoğu zaman ders kitapları ve yardımcı kaynaklar kılavuzluk etmektedir. Öte yandan bu rehberliği yapabilecek nitelikte, öğrencilerin hangi anahtar öğrenmeleri hangi aşamalarda kazanabileceğini sunan, uluslararası ve ulusal alan yazındaki birikimi dikkate alan, test edilmiş öğrenme etkinliklerini barındıran, kuramsal ilkeler dâhilinde yapılandırılmış, araştırma ile şekillenmiş Türk okullarına özgü öğrenme rotaları bulunmamaktadır.

Projemiz bu doğrultuda geliştirdiği taslak öğrenme rotasını okullarda test edip ayrıntılı olarak incelemekte,  öğretmen ve öğrencilerin uygulama pratiklerini dikkate alacak şekilde gerekli revizyonlar yapmaktadır. Bu yolla Türkiye’deki okul kültürüne uygun öğretim materyallerinin ve süreçlerinin ortaya çıkması hedeflenmektedir.