ŞEFFAF KESİR KARTLARI

Şeffaf malzemeden yapılmış ve sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 eş parçaya ayrılmış ve değişik sayıda parçaları boyanmış kesir kartlarıdır. Bu ders aracı asetat üzerine çizilerek oluşturulabilir.

Şeffaf kesir kartları , kesirleri toplama, çıkarma ve çarpma işlemlerini modellemede kullanılabilmektedir.

Şeffaf kesir kartları ayrıca basit kesirlerin kavranması ve bu kesirlerin karşılaştırılmasında kullanılabilir. Materyal tepegözde de kullanılabilir.

ÖRÜNTÜ BLOKLARI

Altıgen, ikizkenar yamuk, eşkenar üçgen, ikizkenar dik üçgen, kare ve dikdörtgen görünümündeki parçalardan oluşan plastik materyallerdir.

Örüntü blokları; örüntü ve süslemeler, dörtgenler, çokgenler, oran ve kesirler konularında kullanılabilmektedir.
Örüntü blokları, öğrencinin sayı dizileri arasındaki ilişkileri kavramasında önemli bir basamak ödevi görmektedir.
Örüntü blokları, öğrencilerin yaratıcılığını ve görsel-uzaysal zeka alanını geliştirir

TANGRAM

Bir kareden belli bir düzene göre kesilen ve yedi parçadan oluşan eski bir çin bulmacasıdır.
Tangram, taş, kemik, plastik veya tahtadan yapılmış olan geometrik biçimlerdeki yedi adet parçayı bir araya getirerek çeşitli formlar oluşturma esasına dayalı yaratıcı bir zeka oyunudur. Hedeflenen form, geometrik bir şekil, hareket halindeki bir insan figürü, hayvan figürü, alfabedeki bir harf ya da benzeri bir şey olabilir. Hedef olarak belirlenen formu oluşturabilmek için, yedi parçanın tamamını kullanmak gerekir. Bu parçalar, farklı büyüklüklerdeki beş adet üçgen, bir adet kare ve bir adet paralelkenardır. Bu yedi parçanın Güneş, Ay, Mars, Jüpiter, Satürn, Merkür ve Venüs’ü temsil ettiği söylenmektedir.

Tangram oyunu; çokgenleri tanıtmak, oyunlaştırarak sevdirmek amacıyla geliştirilmiştir.
Tangram kullanımı ile öğrencilerin çokgenleri ve çokgenler arasındaki bağıntıları tanıması, bu bağıntılardan yararlanarak yeni çokgenler oluşturabilmesi sağlanır. Öğrencilerden; kare şeklinde verilen tangramın yedi parçasının birbirinden ayrılması ve bu parçaların her birinin adlandırılması ve bu parçaların hepsinin kullanılarak kare, dikdörtgen, yamuk, paralelkenar ve üçgen elde edilmesi istenir.

Bu oyun sırasında öğrenciler dönme, öteleme ve yansıma hareketlerini kullanırlar. Bu yüzden tangram, dönüşüm geometrisinin kavratılmasında da kullanılabilir. Ayrıca öğrencilerin; tümdengelim ve tümevarım yeteneklerini geliştirip olgun bir analitik düşünme yapısına sahip olmasını sağlar.

Tangram kullanılarak oluşturulan şekillere örnek: