Anasayfa

Dr. Bayer’s Research Group, çalışmalarını Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Makina Mühendisliği Bölümü’nde Dr. Özgür Bayer’in danışmanlığında yürüten bir araştırma grubudur. Büyük boyutlu elektrikli makinaların soğutulması, elektronik soğutma, mikrokanallarda akışkan davranışı ve ısı transferi, jeolojik yapıların ısıl özellikleri, sıvı-katı etkileşim problemleri ve biyoakışkanlar dahil olmak üzere ısı transferi ve sıvı akışı üzerine çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Söz konusu çalışmalar, laboratuvar ortamında gerçekleştirilen çeşitli kontrollü deney uygulamalarını, araştırma grubu bünyesinde kurulu hesaplama gücü yardımı ile gerçekleştirilen hidrodinamik ve ısıl sayısal modelleme ve benzeşimleri ve mühendislik bilimlerindeki temel fenomenlere dair bilimsel araştırmaları kapsamaktadır. Yapılan çalışmalar ağırlıklı olarak yüksek lisans veya doktora düzeyinde akademik araştırmalar olmakla birlikte, lisans öğrencileri de bu çalışmalara katkı sağlamaktadır.

Araştırmalar esnasında elde edilen bulgular, uluslararası prestijli dergilerde yayınlar, saygın bilimsel kongre ve konferanslarda sunumlar, ulusal veya uluslararası ölçekte farklı disiplinlerden araştırmacıların yer aldığı Avrupa Birliği veya TÜBİTAK projeleri şeklinde sunulmaktadır.