Teknoloji Savaşı ve Denizcilik

.

TEKNOLOJİ SAVAŞI, DENİZCİLİK, GEMİCİLİK ve YATÇILIK
Dünyada, boyutu uzaya sıçrayan amansız bir fen (teknoloji) savaşı hüküm sürmektedir. Bu savaşta başarılı olmak ve fen kervanında başa tırmanmak için ülkeler yoğun mücadele içindedir.
Türkiye dâhil, dünya nüfusunun çoğunluğu, büyük medeniyet, devlet ve şehirler, nehir, göl ve deniz, kısaca su kıyılarında yaşamaktadır. Suyu bol, coğrafyası ve iklimi uygun ülkelerde savunma, turizm, istihdam, GSMH ve iktisadî kalkınmaya en çok katkı sağlayan alanların başında denizcilik ve gemicilik, kaptanlık ve su sporları (yüzme, dalma, kürek, kayık, sal, sandal, kano, rüzgâr kayağı, yatçılık, günübirlik teknecilik, mavi yolculuk, keşif gezileri, vs.) yer almaktadır. İlmin, fennin ve ulaşımın gelişmesine katkı sağlayan gemicilik esasında dünyanın en eski, köklü ve zengin kültürüdür. Suya hâkim olamayan, fen ve denizcilikte geri kalan devletler ise zamanla zayıflamakta ve dünyadan yok olup gitmektedir. Bundan dolayıdır ki Türkler tarihte fen ve denizciliğe çok önem vermişlerdir. Bir devletin deniz gücünün, denizden karayı seyredebilen ve su vasıtalarından âzami yararlanabilen halkı
ve kaptanlarının varlığı ile ölçüldüğü de unutulmamalıdır. Dünya zenginleştikçe ve nüfusu çoğaldıkça su sporu yapan ve yat kullanan insanların, kıyılara kadar gelen hacimli ve süratli gemilerin sayısı, sonuçta “sulardaki kaza, boğulma, telefat ve zayiat” da artmaktadır. Dolayısıyla ülkeler; kaptanlarının, suya çıkacakların eğitimine ve mükemmel şekilde yetiştirilmesine önem ve öncelik vermektedir; su sporları, yatçılık ve kaptanlıktaki temel bilgi ve teknikler halka öğretilmekte ve denizci nüfusu artırmak için yoğun çaba sarf edilmektedir. Halka dönük, kaliteli, yaygın ve ucuz eğitim imkânları yaratmak için ülkeler birbirleriyle yarışmaktadır; ciddi tâlim ve terbiyeye tâbi tutmadan, bilgi ve tecrübe kazandırmadan insanlarını denize salmamaktadır. Boşa kürek çekmemek için denizcilik ve kaptanlıkta halk-eğitimi yaygın ve tatbikî yapılmaktadır; “lâfla peynir gemisi yürümez” atasözü boşuna söylenmemiştir. Denizcilik ve gemicilik, yatçılık ve deniz turizmini geliştirilmedeki ilk yatırımın halkın eğitimi olduğu burada unutulmamalıdır.

Devre Yatçılık Nedir?

vesaire vesaire

Renovation and restoration

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

Continuous Support

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

App Access

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

Consulting

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

Project Management

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

Architectural Solutions

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

An array of resources

Our comprehensive suite of professional services caters to a diverse clientele, ranging from homeowners to commercial developers.

Études Architect App

  • Collaborate with fellow architects.
  • Showcase your projects.
  • Experience the world of architecture.
Tourist taking photo of a building
Windows of a building in Nuremberg, Germany

Études Newsletter

  • A world of thought-provoking articles.
  • Case studies that celebrate architecture.
  • Exclusive access to design insights.

“Études has saved us thousands of hours of work and has unlocked insights we never thought possible.”

Annie Steiner

CEO, Greenprint

Join 900+ subscribers

Stay in the loop with everything you need to know.