Tezler

1. Contribution of RC infills to the seismic behaviour of structural systems  [Betonarme dolgu duvarların yapıların sismik davranışları üzerine etkileri]  / Erdem Canbay / Uğur Ersoy, Güney Özcebe / Ph.D [Doktora] / 2001

2. Hysteretic response of reinforced concrete frames repaired by means of reinforced concrete infills  [Betonarme dolgular ile güçlendirilmiş çerçevelerin deprem davranışı] / Musa Onur Sonuvar / Güney Özcebe / Ph.D [Doktora] / 2001

3. Improving ductility and shear capacity of reinforced columns with carbon fiber reinforced polymer  [Betonarme kolonların sünekliğinin ve kesme kapasitesinin karbon fiber lifli polimer ile iyileştirilmesi]  / Okan Özcan / Güney Özcebe, Barış Binici / Ph.D [Doktora] / 2009

4. Seismic strengthening of masonry infilled R/C frames with steel fiber reinforcement  [Dolgulu betonarme çerçevelerin çelik tel donatı uygulaması ile depreme karşı güçlendirilmesi]  / Tuğçe Sevil / Erdem Canbay, Güney Özcebe / Ph.D [Doktora] /2010

5. Improvement of punching strength of flat plates by using carbon fiber reinforced polymr (CFRP) dowels [Düz döşemelerin zımbalama dayanımının karbon fiber takviyeli polimer (CFRP) dübeller kullanılarak iyileştirilmesi] / Hakan Erdoğan / Güney Özcebe, Barış Binici / Ph.D [Doktora] / 2010

6. Strengthening of brick infilled rc frames with cfrp reinforcement-general principles [Boşluklu tuğla dolgu duvarlı betonarme çerçevelerin cfrp şeritlerle güçlendirilmesi-genel prensipler] / Emre Akın / Güney Özcebe / Ph.D [Doktora] / 2011

7. Seismic performance evaluation of reinforced concrete frames with psd testing [Betonarme çerçevelerin dinamik benzeri deneylerle deprem davranışlarının belirlenmesi] /Pourang Ezzatfar / Güney Özcebe / Ph.D [Doktora] / devam ediyor

8. Modelling of the hysteretic flexural and shear responses of R/C members subjected to simulated seismic loading  / C.Hakan Balcı  / Güney Özcebe / MS [Yüksek Lisans] /1989

9. Use of expanded metals as shear/confinement reinforcement in concrete members phase 1: Axially loaded columns / Mehmet Seçkin Yanarateş / Güney Özcebe / MS [Yüksek Lisans] / 1990

10. A Comparative study on confinement models for concrete  [Beton sargı modelleri üzerine karşılaştırmalı bir çalışma]  / Sadettin Korkmaz / Güney Özcebe / MS [Yüksek Lisans] / 1992

11. An Experımental study on minimum flexural reınforcement for hıgh strength concrete beams  [Yüksek dayanımlı betonla yapılan eğilme elemanları için minimum çekme donatısı üzerine deneysel bir inceleme]  / Hasan Başaran / Güney Özcebe / MS [Yüksek Lisans] /1993

12. An Experimental study on minimum web reinforcement for high strength concrete beams shart shear span  [Yüksek dayanımlı betondan yapılan kısa açıklıklı kirişlerde minimum kesme donatısı üzerine deneysel bir inceleme]  / Kerem Kurluva / Güney Özcebe / MS [Yüksek Lisans] / 1994

13. An Experimental study on minimum shear reinforcement for high strength concrete beams  [Yüksek dayanımlı betonla yapılan kesme elemanları için minimum kesme donatısı üzerine deneysel bir inceleme]  / Sinan Sina Kaya / Güney Özcebe / MS [Yüksek Lisans] / 1994

14. Uniaxially loaded high strength concrete spiral columns  [Eksenel yüklü fretli yüksek dayanımlı beton kolonlar]  / Önder Tümer / Güney Özcebe / MS [Yüksek Lisans] / 1995

15. Behaviour of high-strength concrete columns under eccentric compression-tied columus  [Eksentrik yüklü yüksek dayanımlı beton kolonların davranışı-etriyeli kolonlar]  / Erdem Canbay / Güney Özcebe / MS [Yüksek Lisans] / 1995

16. Uniaxially loaded normal strength spiral columns  [Eksenel yüklü fretli normal dayanımlı beton kolonlar]  / Feridun Cahit Yalduz / Güney Özcebe / MS [Yüksek Lisans] / 1997

17. Behaviour of high strength concrete columns under strain gradient-tied columns  [Düzgün değişen birim deformasyon altında yüksek dayanımlı beton kolonların davranışı]  / Ahmet Yıldırım  / Güney Özcebe / MS [Yüksek Lisans] / 1997

18. Uniaxially loaded high strength concrete spiral columns part II  [Eksenel yüklü yüksek dayanımlı beton kolonlar, ikinci bölüm]  / Güney Özcebe; Uğur Ersoy / Zeki Burak Koru / MS [Yüksek Lisans] /1998

19. Minimum flexural reinforcement requirement of reinforced concrete beams  [Donatılı beton kirişlerde minimum eğilme donatısı]  / Mustafa Çalışkan / Danışman: Prof.Dr. Güney Özcebe / MS [Yüksek Lisans] /1999

20. Minimum flexural reinforcement requirement of high strength concrete t-beams with flange in tension  [Tablası çekme altında kalan yüksek dayanımlı t-kirişlerde minimum eğilme donatısı]  / Nazan Yılmaz Öztürk / Danışman: Prof.Dr. Güney Özcebe / MS [Yüksek Lisans] / 2001

21. A New methodology for the seismic assessment of existings buildings in Tukey  [Türkiye’deki mevcut binaların deprem güvenilirliğinin tespiti için yeni bir yöntem]  / Ali Cihan Pay / Danışman: Prof.Dr. Güney Özcebe / MS [Yüksek Lisans] / 2001

22. ehavior of brick infilled reinforced concrete frames strengthened by CFRP reinforcement: Phase II  [CFRP ile güçlendirilmiş tuğla dolgulu betonarme çerçevelerin davranışı: Kısım II]  /  Emrah Erduran / Danışman: Prof.Dr. Güney Özcebe / MS [Yüksek Lisans] / 2002

23. Behavior of brick infilled reinforced concrete frames strengthened by CFRP reinforcement: Phase I  [CFRP ile güçlendirilmiş tuğla dolgulu betonarme çerçevelerin davranışı: Kısım I]  / Rıza Secer Orkun Keskin / Danışman: Prof.Dr. Güney Özcebe / MS [Yüksek Lisans] / 2002

24. Seismic evaluation of school buildings after the 12 November 1999 Düzce earthquake  [12 Kasım 1999 Düzce depreminin ardından okul binalarının sismik değerlendirilmesi]  / Hasan Aydın Peköz / Danışman: Prof.Dr. Haluk Sucuoğlu – Prof.Dr. Güney Özcebe / MS [Yüksek Lisans] / 2002

25. Seismic performance assessment of a residential building in Düzce during the 12 November 1999 Düzce earthquake  [Düzce’deki bir konut binasının 12 Kasım 1999 Düzce depremi’ndeki sismik performansının değerlendirilmesi]  / Serhat Bayılı / Danışman: Prof.Dr. Haluk Sucuoğlu – Prof.Dr. Güney Özcebe / MS [Yüksek Lisans] / 2002

26. Seismic vulnerability assessment of existing reinforced concrete buildings in Turkey  [Türkiye’deki mevcut betonerme binaların deprem hasar görebilirliklerinin tahmini]  / Volkan Aydoğan / Danışman: Prof.Dr. Güney Özcebe – Prof.Dr. Semih Yücemen / MS [Yüksek Lisans] / 2003

27. An analytical study on minimum confinement in spiral columns  [Fretli kolonlarda minimum sargı donatısı üzerine analitik bir çalışma]  / Cenan Özkaya / Danışman: Prof.Dr. Güney Özcebe – Prof.Dr. Uğur Ersoy / MS [Yüksek Lisans] / 2005

28. Seismic strengthening of a mid-rise reinforced concrete frame using CFRPSs: An application from real life  [Orta-katlı bir betonarme binanın lifli karbon polimerleri kullanılarak güçlendirilmesi: Gerçek hayattan bir uygulama]  / Mustafa Tümer Tan / Danışman: Prof. Dr. Güney Özcebe – Doç. Dr. Barış Binici / MS [Yüksek Lisans] / 2009

29. Investigation of strenghthening techniques using pseudo-dynamic testing Dinamik-benzeri deneylerle yapı güçlendirme tekniklerinin irdelenmesi] / Efe Gökçe Kurt / Prof. Dr. Güney Özcebe – Doç. Dr. Erdem Canbay / MS [Yüksek Lisans] / 2010

30. Comparison of strain and rotation based seismic assessment methods for reinforced concrete members [Betonarme elemanların birim uzama ve dönme tabanlı sismik değerlendirme metotlarının karşılaştırılması] / Baran Çobanoğlu / Güney Özcebe, Barış Binici / MS [Yüksek Lisans]/ devam ediyor

 

Bir yanıt yazın