Projects

TUBTAK Projects / TÜBİTAK Projeleri

 • TÜBİTAK – 1001: Depremde Zarar Görmüş Orta Gerilim Elektrik Dağıtım Şebekelerinde Ayağa Kaldırma için Karar Destek Yöntemlerinin Geliştirilmesi (Development of Decision Support Methods for Restoration in Earthquake-Damaged Medium Voltage Electrical Distribution Networks), 2018-2020, Yürütücü (PI).
 • TÜBİTAK – 3501: Mevcut Güç Akışı Ölçüm Cihazlarını Hesaba Katarak Belirlenmiş Artıklık Endeksine Göre Optimum Fazör Ölçüm Ünitesi Yerleştirme Metodu Geliştirilmesi (Development of an Optimum PMU Placement Method with respect to a Pre – Determined Redundancy Index Considering Installed Power Flow Measurements), 2015-2017, Yürütücü (PI).
 • TEYDEB – 1505: Metro Ve Hafif Rayli Ulaşim Araçlari İçin Yeni Nesil Cer Çevirgeci Sistemi Geliştirilmesi Projesi, 2015-2017, Araştırmacı.
 • TÜBİTAK – 1003: Alçak Gerilim Dağıtım Sistemi Verilerinin İzlenmesi Ve Kayıt Altına Alınması (Monitoring and Recording  Power and Power Quality Data of Low Voltage Distribution System), 2016, Araştırmacı (Researcher).

Industrial Projects / Sanayi Projeleri

 • ASELSAN: Yerel Analiz Algoritmaları Geliştirilmesi (Development of Local Analysis Methods), 2017-2018, Yürütücü (PI).
 • ENERJİSA: Üretim Tesislerinin Dağıtım Şebekesine Bağlantı Kriterlerinin Belirlenmesi
  Projesi (Determining Distribution System Connection Criteria for Generation Plants Project), 2017-2018, Yürütücü (PI).
 • EPRA: Güç Sistemleri için Web Tabanlı Şebeke Kısıtlılık Analiz Yazılımı Geliştirme Projesi, 2017-2018, Danışman.

Scientific Research Projects / Bilimsel Araştırma Projeleri

 • ODTÜ – BAP: Alçak Gerilim Güneş Enerjisi Sistemlerinin Varlığında Yük Talep Tahmini Yöntemi, 2018, Yürütücü (PI).
 • ODTÜ – BAP: MİLGES Projesi Kapsamında Kurulacak Olan Güneş Enerjisi Santralinin Türkiye Elektrik Sistemine Etkilerinin İncelenmesi (Investigating Effects of MILGES Solar Power Plant to Turkish Electric System), 2016, Yürütücü (PI).