SPT Field Trip

CVE 460 Course  SPT Field Trip


Posted by abdullah ekinci on 16.01.2020 under Uncategorized

İMO ULUSLARARASI 8.GEOTEKNİK SEMPOZYUMUNA KATILDI

İMO ULUSLARARASI 8.GEOTEKNİK SEMPOZYUMUNA KATILDI.
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube ve Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği’nin birlikte düzenlediği Uluslararası 8. Geoteknik Sempozyumuna KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu üyeleri ve değerli oda üyelerimiz katılım gösterdi. Açılış konuşmaları sırasında Oda Başkanımız Gürkan Yağcıoğlu yaptığı konuşmada ; Geoteknik gibi önemli bir konuyu sempozyum formatında gerçekleştirmek için uzun çalışmalar yürüten İMO İstanbul Şube ve sempozyum bilim kurulunu içtenlikle kutladı.
Ayrıca; sempozyum konularına ve katılacak isimlere bakıldığı zaman coğrafik yapı olarak deprem kuşağında bulunan ve ciddi deprem tehlikesi altındaki bölgemiz açısından çok anlamlı ve işlevsel bir etkinliğin konu ehilleri ile gerçekleştirildiğinin altını çizdi.
Yağcıoğlu, Her zaman söylediğimiz gibi güvenli yapılarda yaşamak en temel insanlık hakkıdır ilkesinden yola çıkarsak, yine en büyük sorumluluk biz İnşaat Mühendislerine düşmektedir dedi.
“Geoteknik, ilgili olduğu alan gereği tüm yaşam alanlarına dokunmakta ve insanlık için hayati öneme haiz bir bilim dalı olmaktadır.
Yakın coğrafyamızda ve Türkiye’de yaşanan yıkıcı depremlerin yapı-zemin ilişkisinin yeterince dikkate alınmaması ve Geoteknik Mühendisliği’ne gereken önemin verilmemesinden dolayı, sonuçları acı şekilde tecrübe etmiş bulunmaktayız. Bu bağlamda üst yapı uzmanı ile geoteknik uzmanının birlikte yapı tasarımı yapmasının güvenli yapılaşmanın olmazsa olmazı olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlatmakta fayda vardır” diye konuşan Yağcıoğlu, mühendisliğin evrensel bir ünvan olduğunu ve din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın bilim için çalıştığımız sürece bu ünvana layık olduğumuzu söyleyerek geoteknik alanında odamızın 43. Döneminde gerçekleştirdiği faliyetler hakkında da katılımcılara bilgiler aktardı.


Posted by abdullah ekinci on 16.01.2020 under Uncategorized

Chamber of Civil Engineers GODEC 2019


Posted by abdullah ekinci on 16.01.2020 under Uncategorized

CVE 460 Geoteknik-Jeofizik Saha Uygulama Çalışmaları


Posted by abdullah ekinci on 16.01.2020 under Uncategorized

CIU PhD Qualification exam


Posted by abdullah ekinci on 16.01.2020 under Uncategorized

KIBRIS DEPREM VE ZEMİN

IMO – YMO Meslek İçi Eğitim Semineri

İnşaat Mühendisleri Odası ve Yerbilim Mühendisleri Odası 02 Aralık 2019 Pazartesi saat:16:00’de, KTMMOB Konferans Salonunda, “KIBRIS DEPREM VE ZEMİN ” konulu Meslek İçi Eğitim Seminerini gerçekleştirildi.


Posted by abdullah ekinci on 16.01.2020 under Uncategorized