Hakkımda

ODTÜ YDEB’de tamamladığım lisans (1997) ve yüksek lisans (2000) çalışmalarımdan sonra, 2002 yılında Essex Üniversitesinden de Uygulamalı Dilbilim alanında yüksek lisans derecesi aldım. Doktora çalışmalarımı ise 2005 yılında bitirdim (ODTÜ).

Lisansüstü eğitim yıllarımda (1997-2005), ODTÜ’de araştırma görevlisi olarak görev yaptım. Doktora sonrası dönemde, Başkent Üniversitesi (Ankara), Oxford Üniversitesi (İngiltere) ve Essex Üniversitesinde (İngiltere, doktora sonrası araştırmacı) görev yaptım. 2011 yılında, ODTÜ’ye Öğretim Üyesi olarak geri döndüm. Halen Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde Dilbilim Profesörü olarak görev yapmaktayım.