METU-SIAM STUDENT CHAPTER SEMINAR SERIES-12

Assoc. Prof. Dr. Samet Bağçe, ‘Poincaré’nin 1898 the Monist Makalesi Bağlamında Matematik ve Gerçeklik Meselesi’

METU-SIAM Student Chapter Seminar Series-12

Assoc. Prof. Dr. Samet Bağçe, ‘Poincaré’nin 1898 the Monist Makalesi Bağlamında Matematik ve Gerçeklik Meselesi’

Time: April 3, 2018 by 16:00

Venue: METU-IAM, S-212

METU-SIAM Student Chapter Seminar Series-11

Nevzat G. Gençer, ‘Yenilikçi Görüntüleme Teknikleri

METU-SIAM Student Chapter Seminar-11

Prof. Dr. Nevzar G. Gençer, ‘Yenilikçi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri’

Time: February 27, 2018 by 15:40

Venue: METU-IAM, S-212

METU-SIAM Student Chapter Seminar-10

Prof. Dr. Mine Çağlar, ‘Stochastic Flows’

METU SIAM Student Chapter Seminar-10

Prof. Dr. Mine Çağlar, ‘Stochastic Flow’
Time: January 2, 2018 by 15:40
Place: S-212, Institute of Applied Mathematics

METU SIAM Student Chapter Seminar Series-10Prof. Dr. Mine Çağlar, 'Stochastic Flow'Time: January 2, 2018 by 15:40Place: S-212, Institute of Applied Mathematics

METU SIAM Student Chapter paylaştı: 27 Aralık 2017 Çarşamba

METU SIAM Student Chapter Seminar-9

Prof. Dr. Semih Koray, ‘Kendiliğindenlik ve Tasarım Ekseninde Oyunlar Kuramı’ 

METU SIAM Student Chapter Seminar Series-9

Prof. Dr. Semih Koray, ‘Kendiliğindenlik ve Tasarım Ekseninde Oyunlar Kuramı’

Time: April 25, 2017 by 16:00
Place: Institute of Applied Mathematics, S-212

METU-SIAM Student Chapter Seminar Series-8

Prof. Dr. Tahir Khaniyev, ‘Kolmogrov ve Olasılık Teorisine Katkıları

METU-SIAM Student Chapter Seminar Series-8

Prof. Dr. Tahir Hanalioğlu (Khaniyev) , ‘Kolmogrov ve Olasılık Teorisine Katkıları’

Time: March 28, 2017 by 15:40

Place: Institute of Applied Mathematics, S-212