Gulfidan Can


Dr. Gulfidan Can / Dr. Gülfidan Can

Assistant Professor / Dr. Öğr. Üyesi

Department of Computer Education and Instructional Technology
Middle East Technical University
Phone: +90 312 210 7521
E-mail: gcan@metu.edu.tr

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Telefon: +90 312 210 7521
E-posta: gcan@metu.edu.tr

Gulfidan Can   CV  / Özgeçmiş

Gulfidan Can earned her Ph.D. in Instructional Technology in 2009 from Utah State University. She joined Computer Education and Instructional Technology Department at the Middle East Technical University and currently working as an Assistant Professor.

Gülfidan Can Doktora ünvanını Utah State University, Öğretim Teknolojisi bölümünden 2009 yılında almıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Research Interests /  Araştırma İlgi Alanları

Graduate Education  /  Lisansüstü Eğitim
Doctoral Supervision /  Doktora Danışmanlığı
Writing Groups for Graduate Students /  Lisansüstü Öğrenciler İçin Yazım Grupları
Communities of Practice /  Uygulama Toplulukları
Coaching, Apprenticeship, and Mentorship  / Koçluk, Çıraklık ve Mentorluk
Instructional Feedback Design /  Öğretimsel Geri Bildirim Tasarımı


Posted by gulfidan can on 20.09.2018 under Uncategorized