Cami Halısı 2020

Cami Halıları Temizliği

Cami Halısı

Camiler gün içinde birçok kişi tarafından ibadet etmek için ziyaret edilen yerlerdir. Cami halısı ise cami zeminini kaplayarak namaz kılanlara konfor sağlar. İnsanların yüz, el ve ayakları cami halısına temas etmektedir bu nedenle de temiz olmaları şarttır. Cami halıları toz, bakteri ve kirlerin tutunabilmeleri için elverişli ortamları oluştururlar. Bu yüzden çok çabuk kirlenirler. Dolaylı olarak da halı temizliği camiler için önemli bir sorun haline gelmiştir. Düzenli temizliği yapılmayan halılarda pis koku oluşur, kir ve lekeler kötü görünmesine sebep olur. 

Cami Halısı Temizlik Şirketleri

Cami halısı temizliği cami çalışanları ve gönüllü kişiler tarafından yapılır. Bazı belediyeler tarafından temizlik hizmeti verilir ancak yapılan iş yeterli olmaz. Sadece toz ve kirleri temizleyerek bakterileri uzaklaştırmak mümkün olmadığı için profesyonel temizlik gerekir. Bu yüzden özel halı temizlik şirketleri anlaşılır. Belli başlı temizleme ilaçları ile dezenfekte edilirler.

Camilerde Özel Temizlik Zamanları

Cami halısı temizliğinin Ramazan ayından önce yapılması bir gelenek haline gelmiştir. Günlük ya da haftalık olarak süpürme gibi küçük çaplı temizlikler de yapılır. Yılda bir kere yapılan kapsamlı temizlik camiler için yeterli değildir. Turistlerin de ziyaret ettiği çok büyük camilerde halı temizliği daha sık yapılır. 

Evlerimizdeki halılardan çok daha büyük boyutlarda olan cami halısı için özel temizlik yöntemleri kullanılmalıdır. Küçük camilerde ya da mescitlerde halı yıkamacıya taşınarak temizlenebilir. Genellikle tercih edilen ise cami halısının olduğu yerde temizlenmesidir. Camiler sürekli kullanım halinde olduğu için temizlik işlemleri hızlı olmalı ve kısa sürede kullanıma hazır hale getirilmelidir. Halının ömrünü kısaltabileceği ve kullanım sırasında sıkıntı yaratabileceği için kurutma işlemi de göz ardı edilmemelidir.

Eğer halı temizliğini tamamlamak için yeterli zaman yoksa iş parçalara ayrılarak yapılabilir. Örneğin; caminin bir kısmı temizlik için ayrılırken diğer kısmında ibadete devam edilebilir ya da temizlik işlemleri caminin boş olduğu vakitlerde paylaştırılarak yapılır. 

Temizlikte kullanılan yöntemler ve temizleme sıklığı halının türüne göre değişiklik gösterir. Bu yüzden cami halısı satın alınırken istenen özellikler belirlenmeli ve iyi araştırma yapılmalıdır. Camilerde; uygun fiyatı ve toz tutmama özelliği için akrilik halılar, nefes alan yapısı ve uzun ömürlü kullanımı için yün halılar tercih edilir. Sık dokunan halıların içine toz giremediği için bu halılar daha uzun süre temiz kalır.

Yanlış uygulanan temizlik halının renginin solmasına ve dokusunun bozulmasına neden olabilir. Başarılı bir temizlik için halının dibine girmiş kirlerden kurtulmak gerekir. Bunun için döner fırçalı süpürgeler kullanılabilir. Süpürme işlemi bittikten sonra yıkama işlemine geçilir. Çok sık temizlenemeyen halı yüzeyinin hijyenik kalması için anti bakteriyel temizleyiciler tercih edilir. Kimyasal temizlik maddelerinin arındırılması zor olduğu için Arap sabunu gibi doğal yöntemler kullanılabilir.

Yıkamadan sonra halı köpüklerden arındırmak için durulanır ya da silinir. En son hızlı bir şekilde kurutulur. Alerjik nedenlerden ötürü halı temizliğinde koku kullanılmaması gerekir. 

Cami Halısının Temizliğinde Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar

Cami halıları belli periyotlarda temizlenmesi gerekmektedir. Bu süreç içerisinde dikkat edilmesi gereken bir takım unsurlar bulunmaktadır.

  1. Cami halısı tercih edilirken kolay temizlenebilir olmasına dikkat edilmelidir.
  2. Halı tercih edilirken kiri çabuk yansıtacak renklerin tercih edilmemesi gerekmektedir. 
  3. Halıların fazla parçadan olması temizlik sırasında büyük kolaylık sağlamaktadır. Bazı durumlarda lokal bir temizlik yapılması gerektiğinde küçük bir parçanın cami dışında temizlenmesi mümkün olacaktır.

Cami Halı tercihi sırasında kolay temizlenebilir bir tercih yapılması da oldukça büyük bir önem arz etmektedir.


Cami Halısı Tarihçesi 2020

Türk kültüründe önemli bir yeri olan halılar camilerde de yerlerini bulmuş ve bu İslam âleminin ibadet hanelerini Türk kültürü ile birleştirerek bir Türkİslam kültürü yansıması olmuştur. Türkler geçmişte benimsedikleri göçebe yaşam tarzından ötürü yaptıkları halılar yurt ismi verdikleri çadırlarında önemli yer tutmuştur. Bu halılarda yaşadıklarını dokuyarak ortaya büyük bir sanat çıkartmışlardır. 

İslam’ın oraya çıktığı Arap coğrafyasında iklimsel koşullardan dolayı camilerde halıdan çok hasır kullanıldığını görmekteyiz. Aslen cami halılarını ilk olarak Farsların Müslüman olmasından sonra İslam’a girdiğini onlardaki halı kültürünün İslam ile sentezlenerek camilere de yansımalarını ortaya koymaktadır. İslam’ı Farslardan öğrenen Türkler de bu kültürlerini ve sanatlarını kendi motifleri ile camilere yansıtmıştır. Camilerde günlük yaşamlarından parçaları yansıtan kültürlerini gösteren parçalar kullanan ve bunlarla beraber tıpkı genetik bir şifreleme gibi geçmişteki atalarının yaşadıklarını da dokuyarak günümüze kadar getirmişlerdir bu kültürü. 

İlk Müslüman Türklerden itibaren incelediğimizde camilerimizde halıların olduğunu görmekteyiz. İlk Türkİslam devleti olarak kabul ettiğimiz Karamanlılardan itibaren cami halılarında diğer Müslüman milletlerden farklılık görmekteyiz. Bu farklılıkta ise özellikle bizim ilk cami halılarımızda eski inancımızdan gelen yansımaları görmekteyiz. Gök Tanrı inancına sahip olan eski Türkler bu inanç değişimini sanatlarında ve yeni dinlerine de bir şeyler katarak göstermiştir. Bunlar tarihimizi kültürümüzü yansıtan en önemli nokta olmuştur. 

Sanat tarihçilerin incelemeleri sonucu Orta Asya’dan beri gelen bu halıcılık kültürünün camilere taşınmasında çeşitli farklılıklar da olduğunu görmekteyiz. Örneğin Türkmen kadınlarının ilmek ilmek dokuduğu bu halılar artık İslam inancında yeri olmadığı için suret içermemeye başlamıştır. Camilerde kullanılacak halılarda bunun gibi hayvan formlarının da olmamasına dikkat edilmiştir. Dokuma sistemleri de bu sanata verilen önemle birlikte gelişmeler ve gelişmeler göstermiş ve her yüz yıl üzerine eklenmiştir. Bu dokuma sistemleri düğümlü ve düz olmak üzere iki tip olmuştur. Hayvancılık ile geçimini sağlayan Türkler özellikle küçükbaş hayvanların tüylerinden elde ettikleri ipler ile yün yani merinos halılar dokumuşlardır. 

Elimizde tarihsel olarak bulunan cami halıları ile ilgili en net kaynak 13. yüzyıla dayanmaktadır. 13. yüzyıl Anadolu Selçuklu Devleti döneminde, Konya Alaaddin Camisi için yapılmış olan sekiz adet halının bulunması ile başlamış ve sonrasında cami halıları ayrı bir inceleme alanı olarak gün yüzüne çıkmıştır. Sanat tarihi bununla ilgili özel bir araştırma alanı oluşturmuştur. 13. yüzyıldan itibaren bulunan cami halılarının tarih ilerledikçe işlemelerinde motifsel olarak ta değişimler olduğunu görmekteyiz. Değişimler kültürdeki Arap ve Fars etkisini net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Düz dokuma ve düğümlü dokumalardaki değişimleri de incelediğimizde cami halıları altın çağını 13. ila 19. yüzyıl arası yaşadığını görmekteyiz. Bu ender Türk cami halılarını bu gün dünyanın en büyük ender halı koleksiyonuna sahip İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde görmekteyiz.

Cami Halısı Tercih Edilirken Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar

  1. Tercih edilen halının ortam ile uyumuna dikkat edilmelidir.
  2. Halının kolay temizlenebilir olmasına dikkat edilmelidir.
  3. Isıtma sistemi zeminden yapılmakta ise bu duruma uyumlu olan bir halı tercih edilmelidir

Bu hususların her birisine dikkat edilmek suretiyle tercih yapılması uygundur. Seçilen halının kalitesinden emin olunduktan sonra alınması daha doğru olacaktır. Cami halısı diğer halılara göre daha fazla kullanılmaktadır. Bu sebeple kalite oldukça önemlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir