Wittgenstein – Tractatus

Wittgenstein – Tractatus İncelemesi

[Bu bir teknik deneme yazısıdır. Gerçek bir yazı değildir. Kesinlikle alıntılamayınız!]
 1. Kuşbakışı

1.1 Tractatus ve Dünya

1.2 Tractatus ve Mantık

 1. Wittgenstein ve Russell
 2. Wittgenstein ve Viyana Çevresi
 3. Kaynakça
 4. İlgili Maddeler
 5. İlave okumalar
 6. İlgili girdiler
 7. Yazar ve atıf bilgileri:

1. Kuşbakışı

[Burada tüm metnin 500-1.000 kelimesi arası bir özeti olacaktır.] [Bu kısım son derece genel ve okunması kolay olmalıdır.]

1.1  Tractatus ve Dünya

[Bu kısımda kitapta adı geçen en önemli terimlerin tamamı detaylıca tanıtılmalıdır.]

1.2 Tractatus ve Mantık

[Bu kısımda mantık derken tam olarak neyden bahsedildiği iyice açıklanmalıdır. Kitabın bir asır önce yazıldığı unutulmamalıdır.]

2. Wittgenstein ve Russell

[Wittgenstein ile Russell arasındaki ilişkinin iki yönlü olduğu ve Wittgenstein ile olan etkileşimin Russell’in iki ayrı evresi arasında gerçekleştiği vurgulanmalıdır.]

3. Wittgenstein ve Viyana Çevresi

[Viyana Çevresi derken genel olarak mantıksal pozitivizm veya mantıksal deneyimcilikten değil ama sadece 1924-1936 arasındaki ve çok az sayıda üyesi olan Viyana Çevresinden bahsedilmelidir.]
 1. [İlgili altbaşlık ismi buraya eklenmelidir.]

4. Kaynakça

 • Wittgenstein, L. (1986). Philosophical Investigations. (G. E. M. A. (trans.), Çev.) (3. bs.). Oxford: Basil Blackwell.
 • Wittgenstein, L. (2002). Tractatus Logico-Philosophicus. (D. F. Pears ve B. F. McGuinness, Çev.). London and New York: Taylor & Francis e-Library.
 • Wittgenstein, L. (2007). Mavi Kitap Kahverengi Kitap. (D. Şahiner, Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Wittgenstein, L. (2013). Tractatus Logico Philosophicus. (O. Aruoba, Çev.) (7. bs.). İstanbul: Metis.

5. İlgili Maddeler

Wittgenstein Geç Dönem| Frege | Mantıksal Atomculuk
<Deniz AYHAN>

deniz.ayhan@hacettepe.edu.tr

6.İlave okumalar

Denemedir: Wittgenstein: in Britannica; Wittgenstein: in Philpapers;

7.İlgili girdiler

Bulunmak üzeredir. Denemek için tıklayınız:

8.Yazar ve atıf bilgileri:

Ad: Deniz Ayhan
Kurum: Hacettepe Üniversitesi
Bölüm: Felsefe
Unvan: Lisans Öğrencisi (2014-)
Uzmanlık alanları: Viyana Çevresi, Hume
İlgi alanları: bilim felsefesi ve dil felsefesi
CV:

 

Şu şekilde atıfta bulunabilirsiniz: Ayhan, D. (2017). Wittgenstein- Tractatus İncelemesi, Türkiye Felsefe Ansiklopedisi (2017 Edisyonu), Serdal Tümkaya (ed.), URL = < http://blog.metu.edu.tr/e184159/2017/07/27/wittgenstein-tractatus/>. Erişim tarihi: 18 Mart 2018.

 

Leave a Reply