Tam sayılarda toplama ve çıkarma işlemi

DERS : Matematik
SINIF : 7
ÖĞRENME ALANI : Sayılar
ALT ÖĞRENME ALANI : Tam Sayılarda işlemler
BECERĠLER : Akıl yürütme , ilişkilendirme ,iletişim
KAZANIMLAR : Tam sayılarda toplama ve çıkarma işlemlerini yapar
ARAÇ VE GEREÇLER : Sayma pulları ve termometre

DERS : Matematik

SINIF : 7

ÖĞRENME ALANI : Sayılar

ALT ÖĞRENME ALANI : Tam Sayılarda işlemler

BECERĠLER : Akıl yürütme , ilişkilendirme ,iletişim

KAZANIMLAR : Tam sayılarda toplama ve çıkarma işlemlerini yapar

ARAÇ VE GEREÇLER : Sayma pulları ve termometre

dosyayı açmak için üzerine tıklayınız

TAM SAYILARDA TOPLAMA VE ÇIKARMA ETKİNLİĞİ