Simetri Aynası

Şeffaf plastik bir malzemeden yapılmıştır. Hem ayna özelliği taşıyan hem de arkadaki görüntüyü görmeye olanak tanıyan materyaldir. Kağıt üzerine konduğunda önüne çizilen geometrik şekiller, rakamlar, harfler vb. simetrisini oluşturarak yansıtır. Bu özelliğinden yararlanarak mutlak değer, simetri ve öteleme simetrisi konularında görsel materyal olarak kullanılmaktadır.

Onluk Taban Blokları

En küçük parçası 1×1 birimkarelik bir küptür ve birlik olarak adlandırılır. Bu küplerden 10 tanesinin yan yana gelerek oluşturduğu blok ise onluktur. Onluk bloklardan 10 tanesinin yan yana gelerek oluşturduğu plaka yüzlük olarak isimlendirilir. Yüzlük plakalardan 10 tanesinin üst üste birleştirilmesinden oluşan küp ise binliktir. Ondalık sayıları karşılaştırma,sıralama,ondalık sayılarla toplama,çıkarma,çarpma ve bölme işlemlerini modellemede kullanılır. Ayrıca onluk taban bloklarını kullanmak için yalnızca ondalık sayılarla işlem yapıyor olmamız gerekmez. Basamak değerlerini anlamlandırmak, sayıları çözümlemek, değişik işlem stratejileri geliştirmek, dört işlemin mantığını oturtmak açısından çok kullanışlı bir materyaldir.

Galton Kutusu

Bu aletin bir dikey tahtadan arkası ve açık veya camdan önü bulunmaktadır.Üstünde küçük bilyelerin alet içine dökülmesi için bir huni vardır. İçine yatay sıralarla çiviler çakılmıştır ve altta ise bilyelerin birer birer içlerinde toplanması için dikey kutucuklar dizi ile konulmuştur. Deney sırasında bilyeler huniden aletin içine dökülürler; aşağıya düşerlerken çakılı çivilere çarpıp sağa sola dağılırlar ve en sonunda alttaki kutucuklar içinde toplanırlar. Deney sonunda görülmektedir ki, eğer çok sayıda bilye kullanılırsa, sıralı kutucuklar içindeki bilyelerin yükseklikleri bir normal dağılım yani bir çan eğrisi şekli göstermektedir.Eğer bir bilye aşağı düşerken k kere sağa sıçrar ise soldan sayılan k inci kutucuğa düşecektir. Yatay çivi sırası sayısı n olursa, alttaki k sayılı kutucuğa giden yollar sayısı bir binom katsayı

{nchoose k} ile ifade edilebilir.Bu tahta kullanılarak binom açılımı ve olasılık konusu deneysel öğrenmeye dayalı olarak işlenebilir.

Blackline Masters

YÜZLÜK TABLO

1 den 100 e kadar sayıların yazılı olduğu 10 x10 luk hücrelere ayrılmış tablodur. Yüzlük tablo günlük hayatta nerelerde kullanılır?
a. Ritmik saymalarda
b. Çarpma işleminde
c.Bölme işleminde
d. Toplama işleminde kullanılır.

Tabloda sayılar arasında çeşitli bağıntılar kurularak işlem kolaylığı sağlanır. Pratik işlem yaparken, farklı işlem yolları denerken, özellikle de öğrencilerin kendi stratejilerini belirlemelerinde çok kullanışlı bir materyaldir.

TANGRAM

Tangram parçaları bir karenin parçalara bölünmesiyle elde edilen 5 adet dik üçgen, 1 adet kare ve 1 adet yamuktan oluşur. Verilen tangram modelinde her bir farklı bir renge boyanıp, kesilerek tangram parçaları oluşturulabilir. Öğrenciler tangram parçalarını kullanarak alan ve çevre hesapları yapabilir, basit oran ve orantı yöntemlerini kullanabilirler. Ayrıca tangram oyunlarıyla;

  • Gördüğünü tanıma,
  • Parça bütün ilişkisi kurma,
  • Yaratıcı çözüm önerisi sunma,
  • Doğru karar verebilme,
  • Benzerlik ve farklılıkları sezebilme,
  • Problem çözebilme

becerilerini geliştirebilirler.

CUISENAIRE ÇUBUKLARI

Cuisenaire çubukları 1 den 10 kadar uzunluklara sahip şeritlerdir. Her bir şerit ayrı bir uzunluğa sahip olmakla birlikte, yine ayrı bir renge de sahiptir. Sayıların daha da anlamlanması için öğrencilere verilebilecek en iyi materyallerden biridir. 10 a tamamlayarak toplama işlemi stratejisinin oturması açısından Cuisenaire çubukları kullanılabilir. Yalnızca toplama işleminde değil, bölme ve çıkarma işlemi gerektiren problemlerde de kullanılabilirler. Özellikle oran ve orantıya dayalı tahmin yürütme yaparken, kullanılabilirler. Kesirlerin gösteriminde de kullanılabildikleri gibi, kullanım alanlarını artırmak gayet mümkündür. Amaca uygun olarak, derslere entegre edilebilir.

Etkinlik – Tahmin yürütme

Etkinlik kağıdını indirmek için tıklayınız.

6. sınıf öğrencileri için hazırlanan bu etkinlikte iki kısım bulunmaktadır. Her iki kısımda da öğrencilerden öğrendikleri iki ayrı konu üzerine tahmin yürütmeleri istenmektedir. Günlük hayatta kullanılan ” aşağı yukarı, tahminen, yaklaşık ” gibi terimlerin aslında matematikle ne kadar ilişkili olduğunu fark etmeleri açısından iyi bir etkinlik olabileceğini düşündüm.

Continue reading

Etkinlik- Çokgenler

Etkinlik kağıdını indirmek için tıklayınız.

Bu etkinlik Geometri alanında 7. sınıf öğrencileri için geliştirilmiştir. Müfredatı göz önünde bulundurarak hazırlanan bu etkinlik Çokgenler alt öğrenme alanını kapsamaktadır. Bu etkinlikte üç farklı bölüm bulunmaktadır. Her bir bölümde farklı geometrik şekiller arasındaki ilişkiye dikkat çekilmektedir.

Continue reading