Category Archives: TOPLAMA & ÇIKARMA ETKİNLİĞİ

toplama & çıkarma etkinlikleri 3-6 yaş çocukların matematiksel becerisini geliştirir. çocuklar sayıları toplayıp-çıkarmada beceri kazanır.

Otobüs oyunu etkinliği

Okul öncesi çocukların problem çözme becerilerini geliştiren etkinler sayesinde çocuklar toplama ve çıkarma yapabilme yetisine sahip olur. ODTÜ okul öncesi öğretenleri tarafından hazırlanan çocuğun yaşına uygun olan bu etkinlik çocuğun bilişsel alanda kazanımlarının gelişimini destekler.

OTOBÜS OYUNU

BİLİŞSEL ALAN

Amaç 15. Nesnelerle basit toplama ve çıkarma yapabilme

Kazanımlar:

1. Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne ekler.

2. Nesne grubundan belirtilen sayı kadar nesneyi ayırır.

3. Nesneleri kullanarak toplama yapar.

4. Nesneleri kullanarak çıkarma yapar.

5. 10 içinde toplama gerektiren problemleri çözer.

6. 5 içinde çıkarma gerektiren problemleri çözer.

Aktiviteye başlamadan önce öğretmen çocuklara oyunu anlatır. Öğretmen şoför olur, çocuklar da yolcu olurlar. Sınıf içerisinde iki durak belirlenir. Birinde çocuklar otobüse binmek için sıra olup beklerler, diğeri ise inen yolcu durağıdır. Otobüs ilk durağa yaklaşır ve çocuklar öğretmene kaç yolcu bineceğini sorar. Öğretmen otobüse binecek çocuk sayısını söyler. Sıranın başındaki çocuklardan söylenen sayı kadar çocuk otobüse biner. Öğretmen çocuklara döner ve otobüste kaç çocuk olduğunu sorar. Hep birlikte otobüsteki yolcuları sayarlar ve otobüs yoluna devam eder. Otobüs giderken çocuklar şarkı söylerler:

“Haydar amca gelsene beni alsana,

Akşam olunca beni eve bıraksana.”

Otobüs durakta durunca çocuklar yine şoföre sorar. Öğrentmen bir sayı söyler ve o sayıda çocuk otobüse biner. Öğretmen çocuklara dönüp kaç yolcu olduğunu sorar. Çocuklar hep birlikte sayarak cevap verirler. Otobüs yoluna devam ederken otobüsteki çocuklar da şarkıyı söylemeye devam eder. Daha sonra otobüs inen yolcu duragına gelir. Bu sefer çocuklar kaç yolcu inmesi gerektiğini sorarlar. Öğretmen inecek yolcu sayısını söyler. İlk binen çocuklardan öğretmenin söylediği sayı kadar çocuk otobüsten iner. Öğretmen tekrar çocuklara dönüp otobüste kaç yolcu kaldığını sorar. Kalan yolcuları birlikte saydıktan sonra otobüs yoluna devam eder. Her durakta yolcu indirip bindirilirken çoculara basit toplama çıkarma işlemleri yaptırılarak oyun devam eder. Duraktaki yolcular bittikten sonra inen yolcu durağındaki yolcular alınarak evlerine bırakılır. Oyun duraktaki yolcular bitene kadar devam eder. Çocukların ilgilerine göre oyuna devam edilebilir.