Java’da Cucumber  kütüphanesi ile yapılabiliyor.

Referans

https://cucumber.io/docs/bdd/overview/