Power Query, Excel için farklı kaynaklardan elde edilen veriyi birleştirmek için kullanılan bir iş zekası özelliğidir. Kaynaklar ilişkisel, yapısal ya da yarı yapısal veri kaynakları olabilir. (Odata, Web, Hadoop)

 

Power Query Veri Kaynakları:

 • Web page
 • Excel or CSV file
 • XML file
 • Text file
 • Folder
 • SQL Server database
 • Microsoft Azure SQL Database
 • Access database
 • Oracle database
 • IBM DB2 database
 • MySQL database
 • PostgreSQL Database
 • Sybase Database
 • Teradata Database
 • SharePoint List
 • OData feed
 • Microsoft Azure Marketplace
 • Hadoop File (HDFS)
 • Microsoft Azure HDInsight
 • Microsoft Azure Table Storage
 • Active Directory
 • Microsoft Exchange
 • Facebook
 • Google Big Query