Nasıl Başvururum


LİSANSÜSTÜ BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİ

Enstitüsü Anabilim Dallarına yapılacak

1. Yüksek Lisans başvurularında, bir lisans programından mezun ya da mezun olma durumunda olmak,

2. Lisans sonrası Doktora başvurularında, bir lisans programından mezun ya da mezun olma durumunda olmak,

3. Doktora başvurularında, bir yüksek lisans programından mezun ya da mezun olma durumunda olmak gerekmektedir.

Başvuru belgelerinin eksiksiz bir şekilde ve başvuru tarihleri arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne elden veya posta yoluyla (ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü MM Binası 06531 Ankara) teslim edilmesi gerekmektedir. Eksik veye gecikmiş başvurular işleme alınmayacaktır.

Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Anabilim Dallarının başvuru ön koşulları Güz 2011 Program Koşulları bölümünde belirtilmiştir. Belirtilen koşulların sağlanmasından başvuruda bulunan aday sorumludur.

Başvurular evraklar incelendikten sonra Anabilim Dalları tarafından değerlendirmeye alınacaktır. Başvuru yapan aday, başvuru yaptığı Anabilim Dalının ölçütlerini karşılayan evrakları eksiksiz olarak Sosyal Bilimler Enstitüsüne teslim etmekle yükümlüdür. Eksik ya da Anabilim Dalının ölçütlerini karşılamayan belgelerle yapılan başvurular değerlendirmenin hangi aşamasında olursa olsun değerlendirme dışı bırakılır.

Başvuru Süreci

Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Anabilim Dallarına yapılacak başvurularda Online Başvuru Formu internet üzerinden doldurulmaktadır. Başvuru yapabilmek için geçerli bir e-posta adresinizin olması gerekmektedir.
İnternet üzerinden lisansüstü programlara başvuru yapmak için “BAŞVURU FORMU” bağlantısına basınız. Programı kullanabilmek için bir giriş kodu (entry code) ve başvuru numarası (application number) gereklidir. Sayfaya ilk girişte “obtain entry code”/ “yeni başvuru” butonuna basılarak bu numaralar temin edilmektedir. Size verilen giriş kodu ve başvuru numarası e-posta adresinize gönderilecektir. Bu numaraları mutlaka muhafaza etmelisiniz.

Başvuru Formunun Doldurulması ile ilgili bilgiler için tıklayınız.

Başvuru Tarihleri

Bahar 2012 dönemi için başvuruların son tarihi 30 Aralık 2011 olarak belirlenmiştir.

Basvuru Ücreti:

TC uyruklu adaylar için 80 YTL, yabancı uyruklu adaylar için 60 $’dır.
Birden fazla Anabilim Dalına yapılan basvurularda basvurulan her bir Anabilim Dalı için ücretin ayrı yatırılması ve banko dekontlarının ilgili Anabilim Dalı basvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

Banka hesap numaraları:

TC uyruklu öğrenciler için (TL):
Akbank, ODTÜ Şubesi, IBAN: TR850004600656888000024689

Garanti Bankası, ODTÜ Şubesi, IBAN: TR890006200048300006201891

İş Bankası, ODTÜ Şubesi, IBAN: TR110006400000142290431564

Vakıflar Bankası, ODTÜ Şubesi, IBAN: TR53001500158007289873356

Yapı ve Kredi Bankası, ODTÜ Şubesi, IBAN: TR750006701000000072415359

Ziraat Bankası, ODTÜ Şubesi, IBAN: TR280001001537089654275005

Yabancı öğrenciler için (USD) :
Akbank, ODTÜ Şubesi, IBAN: TR020004600656001000039754

Garanti Bankası, ODTÜ Şubesi, IBAN: TR260006200048300009004288

İş Bankası, ODTÜ Şubesi, IBAN: TR480006400000142293123036

Vakıflar Bankası, ODTÜ Şubesi, IBAN: TR920001500158048000861797

Yapı ve Kredi Bankası, ODTÜ Şubesi, IBAN: TR520006701000000072417034

Başvurusunu geri çeken adayların ücret iadesi için son başvuru tarihi 30 Haziran 2011’dir.

İngilizce Yeterlilik Sınavları

Lisansüstü başvurular sırasında İngilizce Yeterlik Sınav sonuçlarının sunulması zorunludur.

Başvuruda bulunabilmeniz için ODTÜ tarafından kabul edilen İngilizce yeterlik sınavlarından (ODTÜ tarafından verilen ODTÜ-İYS, ETS tarafından verilen TOEFL IBT (veya TOEFL PBT+TWE) ve British Council tarafından verilen IELTS sınavlarından birine girmiş olmanız ve başvuru yapacağınız programın koşulunu sağlamış olmanız gerekmektedir. Başvurularda KPDS ve ÜDS sınavları kesinlikle geçerli değildir. İngilizce yeterlik sınavlarına ilişkin bilgileri ve puanınızı form üzerinde ilgili alan(lar)a yazınız.Sonuç belgenizi başvuru evrakına ekleyiniz. Anabilim Dallarının İngilizce yeterlilik sınavlarından istedikleri minimum puanlar Program Koşulları bölümünde yer almaktadır.

ODTÜ tarafından yapılan İngilizce Yeterlilik Sınavı senede iki kere yapılmaktadır. Önceden Yüksek Lisans ve Doktora başvurularına yönelik Nisan ayında yapılan İngilizce Yeterlilik Sınavı, 2011-2012 eğitim öğretim yılından itibaren Ocak ayında yapılacaktır. Böylece 2011-2012 eğitim öğretim yılında Yüksek Lisans ve Doktora başvurusunu İYS sonucu ile yapacakalrın Ocak ve/veya Haziran ayında yapılacak İYS sınavlarına girmeleri gerekmektedir.

Sınavla ilgili gerekli bilgilere http://www.oidb.metu.edu.t/english/epe.htm adresinden ulaşılabilir.

İngilizce Yeterlik belgesi iki yıl için geçerlidir. Bu nedenle, başvuru tarihi itibariyle sınav sonuç belgelerinin geçerli olmasına dikkat edilmelidir. Ancak, son dört dönem içinde (başvuru dönemi dahil) en az bir dönem ODTÜ’de lisansüstü öğrencisi olup, aynı veya başka bir lisanüstü programa yeniden kabul edilenlerden yeni kabul edildiği programın İngilizce yeterlik koşulunu sağlamış olması şartıyla, kayıt sırasında İngilizce Yeterlik Belgesi istenmez, programa doğrudan kayıtları yapılır(Eski ingilizce yeterlilik puanını kullanmak isteyen adayların 2009-1, 2009-2, 2010-1 veya 2010-2 dönemlerinde ODTÜ’de bir Lisansüstü programa kayıtlı olmaları gerekir). Ancak aday, yeni programa başvuru sırasında bir önceki programa kabulde kullandığı İngilizce Yeterlik Belgesini sunmak zorundadır.

ODTÜ-İYS ve diğer İngilizce yeterlik sınavlarının denklik tablosu için tıklayınız.

Lisansüstü Sınavlar

Başvuruda bulunabilmeniz için “ALES”, veya “GRE Genel” sınavlarından birine girmiş ve gerekli minimum puanı almış olmanız gerekmektedir. Bazı bölümler ise başvurularda GMAT istemektedir. Anabilim Dallarının kabul ettikleri sınav türleri ve minimum puanlar Program Koşulları bölümünde yer almaktadır. Sonuç belgenizi başvuru evrakına ekleyiniz.

Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Lisans Derecesiyle Doktora Programına başvurmak isteyen adayların, LES’dan en az 60 puan, ALES’den 70 almaları ve genel not ortalamalarının 3.00/4.00 veya 80/100 olması gerekmektedir.

Mayıs 2008 ALES belgesinin geçerlilik süresi Haziran 2010’da sona ermektedir. Kasım 2008’den itibaren ALES belgelerinin geçerlilik süresi 3 yıldır. GRE ve GMAT belgelerinin geçerlik süresi 5 yıldır. Bu nedenle, başvuru tarihi itibariyle sınav sonuç belgelerinin geçerli olmasına dikkat edilmelidir. Herhangi bir üniversitede lisansüstü öğrenci iken en fazla bir yarıyıl ara veren adaylar, ilgili Anabilim Dalının minimum ALES/GRE puanını sağlamış olmak koşuluyla, yüksek lisans programına başvuru sırasında kullandıkları ALES/LES/GRE sonuç belgesini doktora başvurusunda da kullanabilirler. Bu adayların tekrar ALES/LES/GRE sınavına girmelerine gerek yoktur.

Referans Mektubu

Başvuru için, eğer ilgili Anabilim Dalı tarafından isteniyorsa, iki adet referans mektubu gerekmektedir. Söz konusu mektupları; halen lisans son dönem öğrencisi veya mezun durumda olup, Yüksek Lisans programı için başvuruyorsanız, en fazla ders aldığınız iki öğretim üyesinden, Doktora programı için başvuruyorsanız, birini tez danışmanınızdan, diğerini de; jüriye girmişseniz, jüri başkanından veya üyelerinden, jüriye girmemişseniz, yine en fazla ders aldığınız öğretim üyesinden, bir işyerinde çalışıyorsanız, işyerinizdeki amirlerinizden alabilirsiniz. Başvuracağınız bölümün referans mektubu ile ilgili ön koşulunu Program Koşulları ‘ndan öğreniniz.

Bilgisayar ortamında yer alan referans mektubu ile ilgili formun çıktısını alarak üst kısmını doldurunuz. Temin edeceğiniz zarfın sol üst köşesine adınızı ve başvurduğunuz programı yazarak, zarfı ve formu referans verecek kişiye veriniz. Kapalı ve arka kapağı referans veren tarafından imzalanmış zarf(lar)ı başvuru formuna ekleyiniz.

Referans mektubunu alacağınız kişi mektubu direk Enstitüye göndermeyi talep edebilir. Bu durumda başvurunuzun gecikmemesi için ilgili kişiyi basvuru tarihleri hakkında bilgilendirip referans mektubunuzun zamanında gelmesini sağlayınız. Doğabilecek gecikmelerden Enstitümüz sorumlu değildir.

Referans mektubunu indirmek için lütfen tıklayınız.

Not Çizelgesi (Transkript)

Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı Anabilim Dallarına yapılan basvurularda okul ya da noter onaylı Not Çizelgesi/transcript istenmektedir. Fotokopi yoluyla çoğaltılmış not çizelgeleri kabul edilmemektedir.
Doktora programlarına yapılacak başvurularda hem lisans hem yüksek lisans not çizelgeleri istenmektedir. Enstitü veya Öğrenci İşleri ODTÜ dışındaki üniversitelerin not çizelgelerini onaylamamaktadır.(Not: Enstitümüzde herhangi bir “Aslı Gibidir” işlemi yapılmamaktadır.)

Niyet Mektubu
Bu mektupta, başvurduğunuz programa yönelik olarak özgeçmişinizi özetleyiniz. Lisansüstü çalışmanız ile ilgili hedeflerinizi, ne yapmak istediğinizi, ilgi duyduğunuz çalışma konusunu veya konularını, mevcut ise bu konuya/konulara yönelik ön hazırlığınızı belirtiniz. Aldığınız ödül, burs vb. var ise bu konuda bilgi veriniz; yurtdışı ya da yurtiçi kongrelerde sunduğunuz bildiri, poster ya da yayınlanmış makale, vb. varsa belirtiniz. Niyet Mektubu basvuru formunun ilgili kısmına yazılabileceği gibi ayrı bir kağıda yazılarak diğer evraklarla birlikte de teslim edilebilir. Bu durumda Basvuru formundaki ilgili bölüme ekte verildiğini belirten bir ibare düşülmelidir.

Birden Fazla Bölüme Başvuru

ODTÜ’de birden fazla lisansüstü programa başvurmayı düşünüyorsanız, her bir program için ayrı basvuru evrakı hazırlamalısınız. Birden fazla Anabilim Dalına yapılan basvurularda basvurulan her bir Anabilim Dalı için basvuru ücretinin ayrı yatırılması ve banko dekontlarının ilgili Anabilim Dalı basvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

Başvuru için Gerekli Belgeler

Aşağıda belirtilen belgeler başvuru için istenen belgelerdir. Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin “Evrak teslimi” kayıt tarihlerinde, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından istenen belgeleri tekrar hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.

1. Başvuru Formu: İnternetten “Freeze” edildikten sonra “Final Copy” olarak alınan çıktının üzerine bir adet fotoğraf yapıştırılarak teslim edilen formdur. “Working Copy” geçerli değildir.

2. Başvuru ücreti ödenti belgesi: Bu belgenin aslı teslim edilmelidir.

3. Not Çizelgesi/Transkript: Okul ya da noter onaylı olmalıdır. Doktora adaylarından hem lisans hem yüksek lisans not çizelgesi istenmektedir.

4. ALES/GRE/GMATsonuç belgesi. Orjinal sonuç belgesine başvuru sırasında ihtiyaç yoktur. Sınav sonucunu gösteren internet çıktısı veya sonuç belgesinin fotokopisi yeterlidir.

5. İngilizce Yeterlilik Sınav sonuç belgesi. Orjinal sonuç belgesine başvuru sırasında ihtiyaç yoktur. Sınav sonucunu gösteren internet çıktısı veya sonuç belgesinin fotokopisi yeterlidir.

6. Mezun durumunda olmayan adaylar için, son dönem aldıkları derslerin okul onaylı listesi (ODTÜ’de öğrenci olan adaylar için 61 no’lu programın çıktısı).

7. 2 Adet Referans Mektubu: Anabilim Dalı tarafından isteniyor ise teslim edilmelidir. Lütfen Program Koşullarına bakınız.

Başvurduğunuz Anabilim Dalı bu belgeler dışında farklı belgeler de isteyebilir. Lütfen Program Koşulları’ndan kontrol ediniz.

Başvuru Belgelerinin Sosyal Bilimler Enstitüsüne Teslim Edilmesi

Başvuru belgelerinizin, değerlendirme öncesi veya sonrasında iadesi mümkün olmadığından, başvuru sırasında; ALES/GRE, İYS/ TOEFL veya eşdeğeri sınav başvuru ya da sonuç belgelerinizin veya gerek gördüğünüz diğer belgelerin orjinallerini ve ya onaylı kopyalarını muhafaza etmeniz, başvuruyu bu belgelerin kopyaları ile yapmanız sizin için yararlı olacaktır. Not Çizelgesi/transkriptlerin ise orjinal olması gerekmektedir.

Başvuru için basvuru formunun son kopyasının (final copy) bir çıktısı ve gerekli tüm belgeleri A4 boy bir zarf içinde ve zarfın sol üst köşesine adınızı, başvurduğunuz programı, aday numaranızı (Başvuru Formu üzerindeki başvuru numarası ya da ODTÜ öğrencilerinin öğrenci numarası) ve zarfın içerdiği belgeleri belirterek Sosyal Bilimler Enstitüsüne posta ya da elden iletmeniz gerekmektedir. Bu şekilde iletilmeyen belgeler için sorumluluk kabul edilmeyeceğini unutmayınız.

Aşağıdaki form doldurulduktan sonra A4 büyüklüğündeki başvuru zarfının üzerine yapıştırılacaktır.

Başvuru Kapak Formu

Bahar 2012 Program Koşulları

Program Koşulları

Bölge Çalışmaları

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönemi için doktora programına başvuru alınacaktır.

Mülakat Tarihi: 11 Ocak 2012 Çarşamba

Mulakat Saati: 10.00

Mulakat Yeri: İktisadi İdari Bilimler B Binası G168 Oda

Verilen Dereceler: Doktora

Koşullar:

ALES EA 60; GRE sayısal 648

İYS 70; TOEFL IBT 86

Genel Not Ortalaması 3,00/4,00-80/100

Tüm adaylardan İngilizce niyet mektubu (Adayların ilgilendikleri alanı açıkça belirtmeleri beklenmektedir).

Tüm adaylardan 2 adet Referans Mektubu

Asya Çalışmaları

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönemi için başvuru alınacaktır.

Mülakat tarihi henüz belli olmamıştır.

Verilen Dereceler: Tezsiz Yüksek Lisans

Koşullar:

Genel Not Ortalaması 2,50/4,00-70/100 (Lisans)

ALES 55; GRE sayısal 610

İYS 64,5; TOEFL IBT 79

Tüm adaylardan İngilizce veya Türkçe niyet mektubu.

İki Referans Mektubu

Beden Eğitimi ve Spor

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönemi için başvuru alınacaktır.

Verilen Dereceler:Tezli Yüksek Lisans, Doktora

Koşullar:

Yüksek Lisans

ALES EA 55; GRE Sayısal 610

İYS 64,5; TOEFL IBT 79

ODTÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü mezunu olmayan adaylardan 2 adet Referans Mektubu

İngilizce Niyet Mektubu

Doktora

ALES 60;GRE Sayısal 648

İYS 64,5; TOEFL IBT 79

ODTÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü mezunu olmayan adaylardan 2 adet Referans Mektubu

İngilizce Niyet Mektubu

Mülakat Yeri: Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Başkanlığında yapılacaktır.
Mülakat Tarihi ve Saati: 13 Ocak 2012 saat: 14.30

Eğitim Yönetimi ve Planlaması

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönemi için başvuru alınmayacaktır.

Verilen Dereceler:M.S., Ph.D.

Koşullar:

Yüksek Lisans

ALES 55,GRE Sayısal 610

İYS 64,5; TOEFL IBT 79

Tüm adaylardan 2 adet Referans Mektubu

Tüm adaylardan İngilizce Niyet Mektubu

Evrak üzerinden ön değerlendirme yapılacak ve ön değerlendirme sonucunda başarılı olan adaylar mülakata çağrılacaktır.

Doktora

ALES 60; GRE Sayısal 648

İYS 64,5; TOEFL IBT 79

Tüm adaylardan 2 adet Referans Mektubu

Tüm adaylardan İngilizce Niyet Mektubu

Evrak üzerinden ön değerlendirme yapılacak ve ön değerlendirme sonucunda başarılı olan adaylar mülakata çağrılacaktır.

Eğitim Programları ve Öğretim

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönemi için başvuru alınmayacaktır.

Verilen Dereceler: Yüksek Lisans, Doktora

Koşullar:

Yüksek Lisans

ALES 55,GRE Sayısal 610

İYS 64,5; TOEFL IBT 79

Tüm adaylardan 2 adet Referans Mektubu

Tüm adaylardan İngilizce Niyet Mektubu

Evrak üzerinden ön değerlendirme yapılacak ve ön değerlendirme sonucunda başarılı olan adaylar mülakata çağrılacaktır.

Doktora

ALES 60; GRE Sayısal 648

İYS 64,5; TOEFL IBT 79

Tüm adaylardan 2 adet Referans Mektubu

Tüm adaylardan İngilizce Niyet Mektubu

Evrak üzerinden ön değerlendirme yapılacak ve ön değerlendirme sonucunda başarılı olan adaylar mülakata çağrılacaktır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönemi için başvuru alınmayacaktır.

Verilen Dereceler: Yüksek Lisans, Doktora

Koşullar:

Yüksek Lisans

ALES 55,GRE Sayısal 610

İYS 64,5; TOEFL IBT 79

Tüm adaylardan 2 adet Referans Mektubu

Tüm adaylardan İngilizce Niyet Mektubu

Evrak üzerinden ön değerlendirme yapılacak ve ön değerlendirme sonucunda başarılı olan adaylar mülakata çağrılacaktır.

Doktora

ALES 60, GRE Sayısal 648;

İYS 64,5, TOEFL IBT 79

Tüm adaylardan 2 adet Referans Mektubu

Tüm adaylardan İngilizce Niyet Mektubu

Evrak üzerinden ön değerlendirme yapılacak ve ön değerlendirme sonucunda başarılı olan adaylar mülakata çağrılacaktır.

Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönemi için başvuru alınmayacaktır.

Verilen Dereceler: İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

Koşullar:

İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

ALES 55, GRE Quantitative 610;

İYS 64.5, TOEFL IBT 79;

Tüm adaylardan 2 adet Referans Mektubu

Tüm adaylardan İngilizce Niyet Mektubu

Bu programda değerlendirme sadece evrak üzerinden yapılmaktadır.

Felsefe

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönemi için başvuru alınacaktır.

Verilen Dereceler: Tezli Yüksek Lisans, Doktora

Koşullar:

Yüksek Lisans

ALES EA 65, GRE Sayısal 685;

İYS 70, TOEFL IBT 86;

ODTÜ Felsefe Bölümü mezunu olmayan adaylardan 2 adet Referans Mektubu

Tüm Adaylardan İngilizce ya da Türkçe Niyet Mektubu

Evrak üzerinden ön değerlendirme yapılmaksızın tüm adaylar mülakata çağırılacaktır.

Mulakat Dili: İngilizce ve Turkce

Mulakat tarihi: MS: 16.01.2012 Pazartesi Saat 13:30

Mulakat yeri: B-115

Doktora

ALES EA 70, GRE Sayısal 708;

İYS 75, TOEFL IBT 92;

ODTÜ Felsefe Bölümü mezunu olmayan adaylardan 2 adet Referans Mektubu

Tüm Adaylardan İngilizce ya da Türkçe Niyet Mektubu

Evrak üzerinden ön değerlendirme yapılmaksızın tüm adaylar mülakata çağırılacaktır.

Mulakat Dili: İngilizce ve Turkce

Mulakat tarihi: PhD 16.01.2012 Pazartesi Saat: 10.00

Mulakat yeri: B-115

Uygulamalı Etik

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönemi için başvuru alınmayacaktır.

Verilen Dereceler: İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

Koşullar:

İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

ALES EA 55, GRE Sayısal 610;

İYS 64,5, TOEFL IBT 79;

ODTÜ Felsefe Bölümü mezunu olmayan adaylardan 2 adet Referans Mektubu

Evrak üzerinden ön değerlendirme yapılacak ve ön değerlendirme sonucunda başarılı olan adaylar mülakata çağrılacaktır.

İktisat

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönemi için başvuru alınmayacaktır.

Verilen Dereceler: Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans, Doktora, Lisans Sonrası Doktora

Koşullar:

Yüksek Lisans

ALES SAY 70, GRE Sayısal 708;

İYS 64,5, TOEFL IBT 79;

Genel Not Ortalaması 2,50/4,00-70/100

Evrak üzerinden ön değerlendirme yapılacak ve ön değerlendirme sonucunda başarılı olan adaylar mülakata çağrılacaktır

Programa başvuru yapan adaylardan İngilizce ya da Türkçe Niyet Mektubu istenmektedir.

Referans mektubu istenmemektedir.

Doktora ve Lisans Sonrası Doktora

ALES SAY 70, GRE Sayısal 708;

İYS 64,5, TOEFL IBT 79;

Genel Not Ortalaması 3,00/4,00-80/100

Evrak üzerinden ön değerlendirme yapılacak ve ön değerlendirme sonucunda başarılı olan adaylar mülakata çağrılacaktır

Programa başvuru yapan adaylardan İngilizce ya da Türkçe Niyet Mektubu istenmektedir.

Referans mektubu istenmemektedir.

İlköğretim Okul Öncesi Eğitimi

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönemi için başvuru alınmayacaktır.

Verilen Dereceler: Tezli Yüksek Lisans

Koşullar:

Yüksek Lisans

ALES EA 55, GRE Sayısal 610;

İYS 64,5, TOEFL IBT 79;

ODTÜ İlköğretim bölümü mezunu olmayan adaylardan 2 adet Referans Mektubu

Genel Not Ortalaması 2,50/4,00-70/100

Tüm Adaylardan İngilizce Niyet Mektubu

Bu programda değerlendirme sadece evrak üzerinden yapılmaktadır.

İlköğretim Fen ve Matematik Eğitimi

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönemi için Fen ve Matematik Eğitimi yüksek lisans programlarından, Fen Eğitimi Yüksek Lisans Programına başvuru alınacaktır. Matematik Eğitimi Programına başvuru alınmayacaktır.

Verilen Dereceler: Tezli Yüksek Lisans

Koşullar:

Yüksek Lisans

ALES EA 55, GRE Sayısal 610;

İYS 64,5, TOEFL IBT 79;

ODTÜ İlköğretim Bölümü mezunu olmayan adaylardan 2 adet Referans Mektubu

İngilizce Niyet Mektubu

Genel Not Ortalaması 2,50/4,00-70/100

Bu programda değerlendirme sadece evrak üzerinden yapılmaktadır.

İlköğretim

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönemi için Matematik alanına başvuru alınmayacaktır. Okul Öncesi ve Fen Eğitimi alanına öğrenci alınacaktır.

Verilen Dereceler: Doktora, Lisans Sonrası Doktora

Alt Dallar: Okul Öncesi Eğitimi, İlköğretim Matematik Eğitimi,İlköğretim Fen Eğitimi

Koşullar:

Doktora

ALES EA 60, GRE Sayısal 648;

İYS 64,5, TOEFL IBT 79;

Genel Not Ortalaması 3,00/4,00-80/100

ODTÜ İlköğretim Bölümü mezunu olmayan adaylardan 2 adet Referans Mektubu

İngilizce Niyet Mektubu

Evrak üzerinden ön değerlendirme yapılacak ve ön değerlendirme sonucunda başarılı olan adaylar mülakata çağrılacaktır.

Bu programa başvuru yapacak adayların belirtilen alt dallardan birini seçmeleri ve bu alt dalı online başvuru formunda mutlaka belirtmeleri gerekmektedir.

Bütünleşik Doktora için sadece ALES kriteri farklıdır: ALES EA 70, GRE Sayısal 708. ALES dışındaki tüm kriterler Bütünleşik Doktora için de geçerlidir.

Mulakat Dili: Turkce

Mulakat Tarihi: 16.01.2012 Saat:10.00

Yer: EF 106

İngiliz Dili Öğretimi

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönemi için başvuru alınmayacaktır.

Verilen Dereceler: Yüksek Lisans, Doktora

Koşullar:

Yüksek Lisans

ALES SÖZ 60, GRE Sayısal 648

İYS 85; TOEFL IBT 106

Genel Not Ortalaması 3,00/4,00-80/100

Tüm adaylardan 2 adet referans mektubu

Evrak üzerinden ön değerlendirme yapılacak ve ön değerlendirme sonucunda başarılı olan adaylar mülakata çağrılacaktır.

İngilizce Niyet Mektubu

Doktora

ALES SÖZ 65; GRE Sayısal 685

İYS 85; TOEFL IBT 106

Genel Not Ortalaması 3,00/4,00-80/100

Tüm adaylardan 2 adet Referans Mektubu

Evrak üzerinden ön değerlendirme yapılacak ve ön değerlendirme sonucunda başarılı olan adaylar mülakata çağrılacaktır.

Doktora programına başvuran adaylardan yayınlanmış/yayınlanmamış bir akademik yazı örneği istenmektedir. Örneğin adayın yüksek lisans dersleri için yapmış olduğu bir proje, araştırma sonuçları v.b. Bu çalışmanın dersi veren öğretim üyesi tarafından değerlendirilmiş olduğunun belgelenmesi gerekmektedir.

İngilizce Niyet Mektubu

İngiliz Edebiyatı

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönemi için başvuru alınmayacaktır.

Verilen Dereceler: Tezli Yüksek Lisans, Doktora

Koşullar:

Yüksek Lisans

ALES SÖZ 65, GRE Sayısal 685

İYS 85; TOEFL IBT 106

Genel Not Ortalaması 3,00/4,00-80/100

ODTÜ Yabancı Diller Eğitimi Bölümü mezunu olmayan adaylardan 2 adet Referans Mektubu

Evrak üzerinden ön değerlendirme yapılacak ve ön değerlendirme sonucunda başarılı olan adaylar mülakata çağrılacaktır.

İngilizce Niyet Mektubu

Doktora

ALES SÖZ 70, GRE Sayısal 708

İYS 85; TOEFL IBT 106

Genel Not Ortalaması 3,00/4,00-80/100

ODTÜ Yabancı Diller Eğitimi Bölümü mezunu olmayan adaylardan 2 adet Referans Mektubu

Evrak üzerinden ön değerlendirme yapılacak ve ön değerlendirme sonucunda başarılı olan adaylar mülakata çağrılacaktır.

İngilizce Niyet Mektubu

İşletme

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönemi için başvuru alınmayacaktır.

Verilen Dereceler: Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans, Doktora, Lisans Sonrası Doktora (Muhasebe ve Finans)

Koşullar:

Yüksek Lisans

ALES EA 60; GMAT 550

İYS 75; TOEFL IBT 92

Bu programda değerlendirme sadece evrak üzerinden yapılmaktadır.

İngilizce Niyet Mektubu

Tüm adaylardan 1 adet Referans Mektubu istenmektedir.

Lisans Sonrası Doktora

(Muhasebe ve Finans alanlarında)

ALES EA 60; GMAT 550

İYS 75; TOEFL IBT 92

Genel Not Ortalaması 3,00/4,00-80/100 (Lisans ve Yüksek Lisans)

Tüm adaylardan 3 adet Referans mektubu istenmektedir.

Evrak üzerinden ön değerlendirme yapılacak ve ön değerlendirme sonucunda başarılı olan adaylar mülakata çağrılacaktır.

İngilizce Niyet Mektubu

Yöneticiler için İşletmecilik

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönemi için başvuru alınmayacaktır.

Verilen Dereceler: İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

Koşullar:

Yüksek Lisans

ALES EA 55, GMAT 450

İYS 65; TOEFL IBT 79

İngilizce Niyet Mektubu

Tüm adaylardan 3 adet Referans mektubu istenmektedir.

Evrak üzerinden ön değerlendirme yapılacak ve ön değerlendirme sonucunda başarılı olan adaylar mülakata çağrılacaktır

En az 3 yıl iş deneyimi istenmektedir.

Ayrıca Yukarıda Belirtilen Belgelere ek olarak aşağıda sıralanan belgelerin de eksiksiz olarak verilmesi gerekmektedir. (Programa kabul edilmeyen adayların belgeleri kendilerine iade edilecektir.)

1) Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (ODTÜ Mezunları için Fotokopisi, ODTÜ Dışından mezunlar için okul veya noter onaylı fotokopisi)

2) Transcript aslı veya onaylı fotokopisi

3) ALES Belgesi (okul veya noter onaylı fotokopisi)

4) İngilizce Yeterlilik Belgesi Onaylı Fotokopisi

5) Nüfus Cüzdanı Örneği

6) İkametgah Belgesi

7) Erkek Öğrenciler “Askerlik Durum Belgesi” Aslı ve Fotokopisi

8 ) 8 Adet Fotoğraf

Mimarlık Tarihi

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönemi için yüksek lisans programına başvuru alınacaktır, doktora programına başvuru alınmayacaktır.

Verilen Dereceler: Yüksek Lisans, Doktora

Koşullar:

Yüksek Lisans

ALES EA 55; GRE Sayısal 610

İYS 70; TOEFL IBT 86

Tüm adaylardan 2 adet Referans Mektubu

Zorunlu olmamakla birlikte adayların Portfolyo sunması tercih edilir.

Evrak üzerinden ön değerlendirme yapılmaksızın tüm adaylar mülakata çağrılacaktır.

İngilizce Niyet Mektubu

Mulakat Tarihi: 17 Ocak 2012 Salı, Saat 09.30
Yeri: Daha sonra duyurulacaktır

Doktora

ALES EA 60; GRE Sayısal 648

İYS 70; TOEFL IBT 86

Tüm adaylardan 2 adet Referans Mektubu

Zorunlu olmamakla birlikte adayların Portfolyo sunması tercih edilir.

Evrak üzerinden ön değerlendirme yapılmaksızın tüm adaylar mülakata çağrılacaktır.

İngilizce Niyet Mektubu

Psikoloji

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönemi için Klinik, Sosyal, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru alınmayacaktır. Aile Psikolojisi İkinci Öğretim Yüksek Lisans Programı ve Trafik ve Ulaşım Psikolojisi Yüksek Lisans Programı için başvuru alınacaktır.

Verilen Dereceler: Yüksek Lisans, Doktora

Alt Dallar: Klinik Psikoloji, Sosyal Psikoloji,Aile Psikolojisi,Trafik ve Ulaşım Psikolojisi

Koşullar: Adaylar Başvuru formunu doldururken çalışma alanı olarak aşağıdaki iki seçeneklerden birini seçmek zorundadırlar. Planlanan bu çalışma alanına aşağıdaki kriterlere göre başvuru yapılmalıdır.

Yüksek Lisans

Klinik Psikoloji

ALES EA 55; GRE Sayısal 610

İYS 64,5; TOEFL IBT 79

ODTÜ Psikoloji Bölümü mezunu olmayan adaylardan 2 adet Referans Mektubu

Niyet Mektubu

Ön Değerlendirme Yapılmaksızın tüm adaylar mülakata çağrılacaktır.

Bu programa başvuruan adayların lisans dereceleri Fen Edebiyat Fakültelerinin Psikoloji Bölümü olması gerekmektedir.

Sosyal Psikoloji

ALES EA 55; GRE Sayısal 610

İYS 64,5; TOEFL IBT 79

ODTÜ Psikoloji Bölümü mezunu olmayan adaylardan 2 adet Referans Mektubu

İngilizce Niyet Mektubu

Evrak üzerinden ön değerlendirme yapılacak ve ön değerlendirme sonucunda başarılı olan adaylar mülakata çağrılacaktır.

Genel Not Ortalaması 2,50/4,00-70/100

Aile Psikolojisi

ALES EA 55; GRE Sayısal 610

İYS 65; TOEFL IBT 79

ODTÜ Psikoloji Bölümü mezunu olmayan adaylardan 2 adet Referans Mektubu

Niyet Mektubu

Mülakat Dili: Türkce

Mulakat Yeri: B-231

Mulakat tarihi ve saati: 10 Ocak 2012 Saat: 09.30-17.30

Trafik ve Ulaşım Psikolojisi

ALES EA 60; GRE Sayısal 648

İYS 70; TOEFL IBT 86

Genel Not Ortalaması 2,50/4,00-70/100

ODTÜ Psikoloji Bölümü mezunu olmayan adaylardan 2 adet Referans Mektubu

Niyet Mektubu

Evrak üzerinden ön değerlendirme yapılacak ve ön değerlendirme sonucunda başarılı olan adaylar mülakata çağrılacaktır.

Mülakat Dili: Türkce

Mulakat Yeri: B-231

Mulakat tarihi ve saati: 12 Ocak 2012 Saat: 13.30-17.30

Doktora/Lisans Sonrası Doktora

Klinik Psikoloji

ALES EA 60; GRE Sayısal 648

İYS 64,5; TOEFL IBT 79

ODTÜ Psikoloji Bölümü mezunu olmayan adaylardan 2 adet Referans Mektubu

Niyet Mektubu

Ön Değerlendirme Yapılmaksızın tüm adaylar mülakata çağrılacaktır.

Bu programa başvuruan adayların lisans dereceleri Fen Edebiyat Fakültelerinin Psikoloji Bölümü olması gerekmektedir.

Sosyal Psikoloji

ALES EA 60; GRE Sayısal 648

İYS 70; TOEFL IBT 86

ODTÜ Psikoloji Bölümü mezunu olmayan adaylardan 2 adet Referans Mektubu

İngilizce Niyet Mektubu

Lisansı Psikoloji olan adaylar yüksek lisans başka alandan olsa bile sosyal psikoloji doktorasına başvurabilir. Ancak lisansı psikoloji olmayan adayların doktoraya başvurabilmesi için yüksek lisansını sosyal psikoloji alanında yapmaları gerekmektedir.

Genel Not Ortalaması 3,00/4,00-80/100

Evrak üzerinden ön değerlendirme yapılacak ve ön değerlendirme sonucunda başarılı olan adaylar mülakata çağrılacaktır.

Endüstri ve Örgüt Psikoloji

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönemi için başvuru alınmayacaktır.

Verilen Dereceler: Tezsiz Yüksek Lisans, Doktora

Koşullar:

Yüksek Lisans

ALES EA 55; GRE Sayısal 610

İYS 70; TOEFL IBT 86

Tüm adaylardan 2 adet Referans Mektubu

Ön Değerlendirme Yapılmaksızın tüm adaylar mülakata çağrılacaktır.

Doktora

ALES EA 55; GRE Sayısal 610

İYS 70; TOEFL IBT 86

Tüm adaylardan 2 adet Referans Mektubu

Maksimum 1000 kelimelik bir Niyet Mektubu

Adayların Lisans veya Yüksek Lisans derecelerini Fen Edebiyat Fakültelerinin Psikoloji Bölümlerinden almış olmalaır gerekir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönemi için başvuru alınmayacaktır.

Verilen Dereceler: Yüksek Lisans, Doktora, Lisans Sonrası Doktora

Koşullar:

Yüksek Lisans

ALES EA 55; GRE Sayısal 610

İYS 70; TOEFL IBT 86

Genel Not Ortalaması 2,50/4,00-70/100

ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olmayan adaylardan 2 adet Referans Mektubu

İngilizce veya Türkçe Niyet Mektubu

Evrak üzerinden ön değerlendirme yapılacak ve ön değerlendirme sonucunda başarılı olan adaylar mülakata çağrılacaktır.

Doktora ve Lisans Sonrası Doktora

ALES EA 60, GRE Sayısal 648

İYS 70; TOEFL IBT 86

Genel Not Ortalaması 3,00/4,00-80/100

ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olmayan adaylardan 2 adet Referans Mektubu

İngilizce Niyet Mektubu

Evrak üzerinden ön değerlendirme yapılacak ve ön değerlendirme sonucunda başarılı olan adaylar mülakata çağrılacaktır

Sosyoloji

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönemi için başvuru alınmayacaktır.

Verilen Dereceler: Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans, Doktora

Koşullar:

Yüksek Lisans

ALES EA veya SÖZ 55, GRE Sayısal 610

İYS 70; TOEFL IBT 86

Genel Not Ortalaması 2,50/4,00-70/100

Ön değerlendirme yapılmaksızın tüm adaylar mülakata çağrılacaktır.

İngilizce veya Türkçe Niyet Mektubu

Doktora

ALES EA or SÖZ 60, GRE Sayısal 648

İYS 70; TOEFL IBT 86

Genel Not Ortalaması 3,00/4,00-80/100

Ön değerlendirme yapılmaksızın tüm adaylar mülakata çağrılacaktır.

İngilizce veya Türkçe Niyet Mektubu

Tarih

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönemi için başvuru alınmayacaktır.

Verilen Dereceler: Tezli Yüksek Lisans, Doktora

Koşullar:

Yüksek Lisans

ALES 60, GRE Sayısal 648

İYS 70; TOEFL IBT 86

Genel Not Ortalaması 2,75/4,00-75/100

ODTÜ Tarih Bölümü mezunu olmayan adaylardan 2 adet Referans Mektubu

İngilizce veya Türkçe Niyet Mektubu

Evrak üzerinden ön değerlendirme yapılacak ve ön değerlendirme sonucunda başarılı olan adaylar mülakata çağrılacaktır.

Doktora

ALES 60, GRE Sayısal 648

İYS 70; TOEFL IBT 86

Genel Not Ortalaması 3,00/4,00-80/100

ODTÜ Tarih Bölümü mezunu olmayan adaylardan 2 adet Referans Mektubu

İngilizce veya Türkçe Niyet Mektubu

Evrak üzerinden ön değerlendirme yapılacak ve ön değerlendirme sonucunda başarılı olan adaylar mülakata çağrılacaktır

Uluslararası İlişkiler

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönemi için sadece ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuru alınacaktır.

Verilen Dereceler: Tezli Yüksek Lisans, İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans, Doktora

Koşullar:

Yüksek Lisans

ALES EA 55; GRE Sayısal 610

İYS 64,5; TOEFL IBT 79

Genel Not Ortalaması 2,50/4,00-70/100

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olmayan adaylardan 2 adet Referans Mektubu

Evrak üzerinden ön değerlendirme yapılacak ve ön değerlendirme sonucunda başarılı olan adaylar mülakata çağrılacaktır.

İngilizce Niyet Mektubu

İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

ALES EA 55; GRE Sayısal 610

İYS 64,5; TOEFL IBT 79

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olmayan adaylardan 2 adet Referans Mektubu

Evrak üzerinden ön değerlendirme yapılacak ve ön değerlendirme sonucunda başarılı olan adaylar mülakata çağrılacaktır.

İngilizce Niyet Mektubu

Mülakat Dili: İngilizce

Mülakat Yeri: Mavi salon

Mülakat Tarih ve Saati: 11 Ocak 2012 , Saat 10.00

Doktora

ALES EA 60; GRE Sayısal 648

İYS 64,5; TOEFL IBT 79

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olmayan adaylardan 2 adet Referans Mektubu

Evrak üzerinden ön değerlendirme yapılacak ve ön değerlendirme sonucunda başarılı olan adaylar mülakata çağrılacaktır.

İngilizce Niyet Mektubu

Avrasya Çalışmaları

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönemi için başvuru alınmayacaktır.

Verilen Dereceler: Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans

Koşullar:

Yüksek Lisans

ALES 55;GRE Sayısal 610

İYS 70; TOEFL IBT 86

Genel Not Ortalaması 2,50/4,00-70/100

Tüm adaylardan 2 adet Referans Mektubu

Evrak üzerinden ön değerlendirme yapılacak ve ön değerlendirme sonucunda başarılı olan adaylar mülakata çağrılacaktır.

İngilizce veya Türkçe Niyet Mektubu

Avrupa Çalışmaları

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönemi için başvuru alınmayacaktır.

Verilen Dereceler: Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans

Koşullar:

Yüksek Lisans

ALES 55; GRE Sayısal 610

İYS 75; TOEFL IBT 92

Genel Not Ortalaması 2,50/4,00-70/100

ODTÜ mezunu olmayan adaylardan 2 adet Referans Mektubu

İngilizce Niyet Mektubu

Evrak üzerinden ön değerlendirme yapılacak ve ön değerlendirme sonucunda başarılı olan adaylar mülakata çağırılacaktır.

Avrupa Bütünleşmesi

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönemi için başvuru alınacaktır.

Verilen Dereceler: İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

Koşullar:

Yüksek Lisans

ALES 55, GRE Sayısal 610

İYS 65; TOEFL IBT 79

ODTÜ mezunu olmayan adaylardan 2 adet Referans Mektubu

İngilizce Niyet Mektubu

Mülakat Tarihi ve Saati: 23 Ocak 2012 Saat: 10.30
Mülakat Yeri: İktisadi İdari Bilimler Fakültesi B Binası G 169 no’lu sınıf

Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönemi için başvuru alınmayacaktır.

Verilen Dereceler: Tezsiz Yüksek Lisans, Doktora

Koşullar:

Yüksek Lisans

ALES 55;GRE Sayısal 610

İYS 64,5; TOEFL IBT 79

ODTÜ Mezunu olmayan adaylardan 2 adet Referans Mektubu

Evrak üzerinden ön değerlendirme yapılacak ve ön değerlendirme sonucunda başarılı olan adaylar mülakata çağrılacaktır.

İngilizce Niyet Mektubu

İsteğe bağlı : Yüksek lisansa başvuran tüm adaylardan daha önceden bir ders için sunulmuş dönem ödevi

Doktora

ALES 60;GRE Sayısal 648

İYS 70; TOEFL IBT 86

ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları mezunu olmayan adaylardan 2 adet Referans Mektubu

Evrak üzerinden ön değerlendirme yapılacak ve ön değerlendirme sonucunda başarılı olan adaylar mülakata çağrılacaktır.

İngilizce Niyet Mektubu

İsteğe bağlı: Doktoraya başvuran tüm adaylardan yüksek lisans tezi veya bitirme projesi

Kadın Çalışmaları

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönemi için başvuru alınmayacaktır.

Verilen Dereceler: Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans

Koşullar:

Yüksek Lisans

ALES 55; GRE Sayısal 610

İYS 64,5; TOEFL IBT 79

Ön değerlendirme yapılmaksızın tüm adaylar mülakata çağrılacaktır.

üm adaylardan 2 adet Referans Mektubu

Genel Not Ortalaması 2,50/4,00-70/100

İngilizce Niyet Mektubu

Sosyal Bilimler (Türk-Alman) (ODTÜ-Humboldt Çift Diploma Programı)

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönemi için başvuru alınmayacaktır.

Verilen Dereceler: Tezsiz Yüksek Lisans

Koşullar:

Yüksek Lisans

ALES 55; GRE Sayısal 610

İYS 64,5; TOEFL IBT 79

Tüm adaylardan 2 adet Referans Mektubu

İngilizce Niyet Mektubu

Tüm adaylar mülakata çağrılacaktır.

Varsa, herhangi bir Almanca dil sertifikası, sınav sonucu, ya da transkript.

İngilizce CV

İngilizce bir akademik yazı örneği (1,000-3,000 kelime arası)

Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönemi için başvuru alınmayacaktır.

Verilen Dereceler: Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans, Doktora

Koşullar:

Yüksek Lisans

ALES60; GRE Sayısal 648

İYS 64,5; TOEFL IBT 79

Tüm adaylardan 2 adet Referans Mektubu

İngilizce veya Türkçe Niyet Mektubu

Evrak üzerinden ön değerlendirme yapılacak ve ön değerlendirme sonucunda başarılı olan adaylar mülakata çağrılacaktır.

Doktora

ALES 65; GRE Sayısal 685

İYS 70; TOEFL IBT 86

ODTÜ Kentsel Politika Planlama ve Yerel Yönetimler mezunu olmayan adaylardan 2 adet Referans Mektubu

Evrak üzerinden ön değerlendirme yapılacak ve ön değerlendirme sonucunda başarılı olan adaylar mülakata çağrılacaktır

İngilizce veya Türkçe Niyet Mektubu

Orta Doğu Araştırmaları

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönemi için başvuru alınmayacaktır.

Verilen Dereceler: Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans

Koşullar:

Yüksek Lisans

ALES 55; GRE Sayısal 610

İYS 70; TOEFL IBT 86

İngilizce veya Türkçe Niyet Mektubu

Genel Not Ortalaması 2,50/4,00-70/100

Tüm adaylardan 2 adet Referans Mektubu

Evrak üzerinden ön değerlendirme yapılacak ve ön değerlendirme sonucunda başarılı olan adaylar mülakata çağırılacaktır.

Medya ve Kültürel Çalışmalar

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönemi için sadece ikinci öğretim tezsiz yüksek lisansa başvuru alınacaktır.

Verilen Dereceler: Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans, İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans

Koşullar:

Yüksek Lisans

ALES 55; GRE Sayısal 610

İYS 64,5; TOEFL IBT 79

Tüm adaylardan 2 adet Referans Mektubu

İngizlice veya Türkçe Niyet Mektubu

Evrak üzerinden ön değerlendirme yapılacak ve ön değerlendirme sonucunda başarılı olan adaylar mülakata çağrılacaktır.

İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

ALES 55; GRE Sayısal 610

İYS 64,5; TOEFL IBT 79

Tüm adaylardan 2 adet Referans Mektubu

İngizlice veya Türkçe Niyet Mektubu

Evrak üzerinden ön değerlendirme yapılacak ve ön değerlendirme sonucunda başarılı olan adaylar mülakata çağrılacaktır.

Sosyal Politika

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönemi için Tezsiz Yüksek lisans için başvuru alınacaktır.

Verilen Dereceler: Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans

Koşullar:

Yüksek Lisans

ALES 55; GRE Sayısal 610

İYS 70; TOEFL IBT 86

Tüm adaylardan 2 adet Referans Mektubu

İngilizce Niyet Mektubu

Sosyal Antropoloji

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönemi için başvuru alınmayacaktır.

Verilen Dereceler: Tezli Yüksek Lisans

Koşullar:

Yüksek Lisans

ALES 55; GRE Sayısal 610

İYS 65; TOEFL IBT 79

ODTÜ Sosyoloji Bölümün dışından başvuran adaylardan 2 Adet Referans Mektubu istenmektedir.

İngilizce Niyet Mektubu

Yerleşim Arkeolojisi

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönemi için Tezsiz Yüksek Lisans , Doktora ve Bütünleşik Doktora icin başvuru alınacaktır.

Verilen Dereceler: Yüksek Lisans, Doktora, Lisans sonrası Doktora

Koşullar:

Yüksek Lisans

ALES 55; GRE Sayısal 610

İYS 64,5; TOEFL IBT 79

ODTÜ Mezunu olmayan adaylardan 2 adet Referans Mektubu

Ön değerlendirme yapılmaksızın tüm adaylar mülakata çağrılacaktır.

İngilizce veya Türkçe Niyet Mektubu

Mülakat Yeri: Mimarlık Fakültesi Yeni Bina No:301

Mülakat Tarihi ve Saati: 11.01.2012 , Saat: 10.00

Doktora, Lisans Sonrası Doktora

ALES 60; GRE Sayısal 648

İYS 64,5; TOEFL IBT 79

ODTÜ Yerleşim Arkeolojisi Mezunu olmayan adaylardan 2 adet Referans Mektubu

Ön değerlendirme yapılmaksızın tüm adaylar mülakata çağrılacaktır.

İngilizce veya Türkçe Niyet Mektubu

Mülakat Yeri: Mimarlık Fakültesi Yeni Bina No:301

Mülakat Tarihi ve Saati: 11.01.2012 , Saat: 14.30

Latin ve Kuzey Amerika Çalışmaları

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönemi için başvuru alınacaktır.

Verilen Dereceler: Yüksek Lisans (Tezli-Tezsiz)

Koşullar:

ALES EA 60; GRE Sayısal 648

İYS 70; TOEFL IBT 86

2 adet Referans Mektubu

İngilizce Niyet Mektubu

Mülakat Tarihi: 17 Ocak 2012, Saat: 10:30
Mülakat Yeri: Henüz belli olmamıştır.