Etnik Kökene Yönelik Nefret Söylemi, 12 Haziran, Twitter

Yaşanan olayların etnik kökene bağlanması nedeniyle nefret söylemi yapılması.

Etnik Kökene Yönelik Nefret Söylemi, 12 Haziran, Twitter

Bir etnik kökeni sorunmuş ya da sorun yaratıyormuş gibi göstermeye yönelik nefret söylemi yapılması.

Cinsiyetçilik İçeren Nefret Söylemi, 12 Haziran, Twitter

Bir eylemin tek cinsiyete yönelik bir hareketmiş gibi söylenmesi.  

Etnik Kökene Yönelik Nefret Söylemi, 12 Haziran, Twitter

Bir etnik kökenin sorun olarak aksettirilmesi.

Cinsiyetçilik İçeren Nefret Söylemi, 12 Haziran, Twitter 1

Seksist karşılaştırmaların yapılması.

Etnik Kökene Yönelik Nefret Söylemi, 12 Haziran, Twitter

Bir etnik kökene fiziksel  ve kişisel genellemelerin yapılması.

Cinsiyetçilik İçeren Nefret Söylemi, 12 Haziran , Twitter

Cinsiyetçi benzetmelere başvurulması.

LGBT ,Cinsiyetçilik İçeren Nefret Söylemi, 12 Haziran, Twitter

LGBT bireylere karşı ayrımcılık ve umursamazlık içeren nefret söylemi kullanılması.

Cinsiyetçilik İçeren Nefret Söylemi, 12 Haziran, Twitter

Cinsiyetçi benzetmelerin kullanılması.

LGBT, Cinsiyetçilik İçeren Nefret Söylemi, 12 Haziran, Twitter

Cinsiyetler üzerinden birtakım genellemelerin yapılması.