Kadına Yönelik Nefret Söylemi, 12 Haziran, Twitter 2

Trip atılma eyleminin kadınlara yönelik bir davranış olarak vurgulanması ve kadınlara yönelik genellemede bulunulması.

Kadınlara Yönelik Nefret Söylemi, 12 Haziran, Twitter

Kadınlar üzerinden kalıplaşmış yargı kullanılması, genelleme yapılması.

Etnik Kökene Yapılan Nefret Söylemi, 12 Haziran, Twitter

Ermeni olmak dışında her Müslüman kökenin iyi olarak değerlendirilmesi ve etnik kökene saygısızlık yapılması.

Etnik Kökene Yapılan Nefret Söylemi, 12 Haziran, Twitter

Etnik kökene saygısızlık yapılması ve onun bir dertmiş gibi gösterilmesi.

Cinsiyetçilik İçeren Nefret Söylemi, 12 Haziran, Twitter

Giyim özgürlüğünün yargılanması ve seksist karşılaştırmalarda bulunulması.

Kadına Yönelik Nefret Söylemi, 12 Haziran, Twitter

Kadınlara yönelik benzetme ve isim üzerinden genelleme yapılması.

Cinsiyetçilik İçeren Nefret Söylemi, 12 Haziran, Twitter

Erkekler ve kadınlar üzerinde giyim tarzı genellemeleri kullanılarak nefret söylemi yapılması.

Cinsiyetçilik İçeren Nefret Söylemi, 12 Haziran, Twitter

Seksist bağlantılar kurulmaya çalışılması ve giyim özgürlüğüne müdahale edilmesi.

Etnik Kökene Yönelik Nefret Söylemi, 12 Haziran, Twitter

Etnik kökene yönelik nefret söylemi kullanılması.

Etnik Kökene Yönelik Nefret Söylemi, 12 Haziran, Twitter

Yaşanan olayların etnik kökene bağlanması nedeniyle nefret söylemi yapılması.