Sosyal Medyanın Geleceğine Kafa Yormak

3 sene önce ilk defa TUR104 dersinde Kuzey Kıbrıs basınının nefret söylemi karnesini çıkarmak üzere çalıştık. Eksikleri olmakla birlikte gerekli bir çalışmaydı. Bu çalışmadan bir sene sonra ise odağımızı sosyal medyaya çevirdik ve sosyal medya platformlarındaki nefret söyleminin peşine düştük. Bulduklarımız saymakla, savaşmakla bitmeyecek kadar çoktu. Bugün geriye dönüp iki sene önce yapılan çalışmaya baktığımızda elimizde acı bir gerçeğe ek olarak artık güncelliği kalmamış yığınla malzeme kalıyor. Elektronik metinlerin anlık oluşu, bu metinleri derleyerek yapılan çalışmaları da kısa süre içinde geçersiz hale getiriyor.

Bu sene TUR104 öğrencileri için ne yapalım derken, aklıma daha yapıcı bir fikir geldi. Dönem boyunca TUR104 öğrencileri bu bloga elektronik metinler, sosyal medya ve dünyanın geleceğine dair düşüncelerini yazacaklar ve sosyal medyanın bundan 50 sene sonra neye benzeyeceğini tasarlamaya çalışacaklar. 15 günde bir yönlendirici bir soru ortaya atacağım ve bu soruyu cevaplayan bir blog yazısı yazmalarını isteyeceğim.

Blog elektronik metin türlerinin en eskisi, sonu hızla yaklaşıyor. Öte yandan elimizdeki elektronik metin türlerinden bir konuya dair meramımızı anlatmaya yarayacak derinlikte olan tek tür de blog. Dolayısıyla, bu dersin üretimlerini bu sene de blog olarak biriktirip sunacağız.

Okur, takip eder ve yorum yaparak bizi yazmaya yüreklendirirseniz çok seviniriz.

Tayfun Can Onuk

Leave a Reply