Kongre için Konu ve Soru Örnekleri

 1. Deneysel felsefe
  1. Ankete dayalı yapılan ve felsefecilerin genel inanışlarını ortaya dökmeye çalışan tipte çalışmalar. Bunlar genelde doğrudan felsefeciler tarafından yapılır.
  2. Gerçek deneylerde felsefecileri denek olarak kullanan çalışmalar. Psikologlar yapıyor olabilir.
  3. Farklı kültürlerdeki felsefecilerin kıyaslanması; ilk maddenin özel bir alt-kümesi
 2. Felsefeye gerek var mı?
  1. Akademik olarak gerek var mı?
  2. Sosyal, siyasal ve ahlaki açıdan gerek var mı?
  3. Felsefecilerin felsefeye ihtiyaçları var mı?
 3. Bilimin felsefeye ihtiyacı var mı?
  1. Hangi bilimlerin hangi türden felsefeye ihtiyaçları olabilir?
  2. Bilimsel düşüncenin felsefeye ihtiyacı var mı?
  3. Bilimin felsefe tarihine ihtiyacı var mı?
 4. Felsefenin neye ihtiyacı var?
  1. Felsefenin kendisi dışındaki akademik disiplinlere ihtiyacı var mı?
  2. Felsefenin köklü bir reforma ihtiyacı var mı?
  3. Felsefenin, felsefeciye ihtiyacı var mı?
 5. Kıta felsefesi
  1. Günümüzde, Kıta Felsefesi diye ayrı bir şey var mı?
  2. Felsefe tarihinde Kıta Felsefesi diye ayrı bir şey var mı?
  3. Kıta felsefesi diye ayrı bir alanın, eğer şu anda varsa, gelecekte var olma şansı var mıdır?
  4. Kıta felsefesini ayıran ilgi alanı mı analiz tipi mi yoksa fikirler midir?
  5. Kıta felsefesi bir coğrafi etiket midir?
 6. Analitik felsefe
  1. Analitik felsefeyi ayırt eden onun konusu mu, yöntemi mi yoksa felsefi kuramları mıdır?
  2. Analitik felsefeyi tarihsel olarak hangi felsefeciler ile başlatmak daha makul olur?
  3. Analitik felsefenin bilimle ilişkisi: düşman mı dost mu yoksa umursamazlık mı?
 7. Doğalcı felsefe
  1. Doğalcılık denen felsefi akımın bir tarifi yararlı şekilde verilebilir mi?
  2. Doğalcılığın çeşitleri ve doğalcı olmanın kriterleri…
  3. Doğalcılık içerisinde nöro-felsefenin konumu
  4. Quine
  5. Dewey, Lewis, Duhem, Mill, Mach ve diğerleri
  6. Churchland
  7. Hume ve Aristoteles
  8. Doğalcılık ve pragmatizm
  9. Doğalcılık ve bilimcilik
  10. Doğalcılık ve indirgemecilik
  11. Doğalcılık ve fizikalizm
  12. Felsefe tarihinde geriye doğru gittikçe en erken hangi dönemde ve kıtada doğalcı felsefenin izlerini görebiliriz?
 8. Karşılaştırmalı Felsefe
  1. Hangi felsefe yapma tarzı, hangi türden felsefi problemlerin yanıtlanması için daha elverişli olabilir.
  2. Hangi felsefe yapma tarzı “kesin olarak faydasız” olmakla suçlanabilir?
 9. Post-modern veya yapı-sökümcü felsefe
  1. Böyle bir felsefe gerçekten de mümkün müdür?
  2. Böyle bir felsefenin herhangi bir yararı olabilir mi?
  3. Bu türden felsefenin düşünsel ve sosyal kökenleri nelerdir?
  4. Türkiye’de neden bu türden felsefe akademide yaygınlaşamamıştır?
 10. Felsefe tarihi
  1. Felsefenin, felsefe tarihine ihtiyacı var mıdır?
  2. Felsefenin, genel olarak tarihe ihtiyacı var mıdır?
  3. Felsefe tarihi felsefe midir?
  4. Felsefe tarihi: felsefecinin mi yoksa tarihçinin mi işi olmalı?
 11. Felsefe sosyolojisi
  1. Martin Kusch türünden çalışmalar
  2. Felsefi kuramların kabul görmesinde kurumsal düzenlemelerin etkisinin araştırılması
 12. Bilim ve felsefe ilişkisi
  1. Bilim ve felsefe: dost mu düşman mı?
  2. Bilimsel felsefe
  3. Felsefi bilim
  4. Hangisi diğerinin anası?
  5. Geçmişte böyle bir ayrımın olmadığı gerçekten de doğru mudur?
  6. Bilimsiz felsefe 21. asırda hala mümkün müdür?
  7. Bilim ve felsefe ilişkisinin 19. ve 20. asırdaki hali ile şimdiki halinin kıyaslanması.
 13. Değişik çağlarda felsefe (zamansal değişim)
  1. Kadim Mezopotamya
  2. Kadim Doğu
  3. Kadim Grek ve Anadolu
  4. İslam medeniyeti
  5. Ortaçağ Avrupası
  6. Erken dönem — Batı felsefesi
  7. On dokuzuncu asır — Avrupa
  8. On dokuzuncu asır — Amerika
  9. Bilinmeyenler
 14. Batı-dışı felsefeler (mekânsal farklılaşma)
  1. Uzak Doğu felsefesi
  2. Afrika felsefesi
  3. İslam felsefesi
  4. Az bilinenler…
 15. Türkiye’de felsefe eğitiminin sorunları
  1. Türkiye’de İngilizce eğitim veren felsefe bölümlerinin sorunları
  2. Türkiye’de Türkçe eğitim veren felsefe bölümlerinin sorunları
  3. Öğretim üyeleri
  4. Araştırma görevlileri
  5. Öğrenciler
 16. Türkçede felsefe yayıncılığı
  1. Akademik hakemli dergiler
  2. Akademik kitaplar
  3. Popüler felsefe kitapları
 17. Türkiye Akademik Felsefe Dünyasında işbirliklerinin mevcut durumu
 18. Türkiye akademisinde lisansüstü felsefe öğrencisi olmak