Bildiri Özetleri için Kurallar

 1. Doktora derecesini 1 Ocak 2010’dan sonra almış tüm herkes, bölüm farkı gözetmeksizin özet teslim edebilir.
 2. Ayrıca tüm lisansüstü öğrencileri ve lisans son sınıf öğrencileri de özet gönderebilir.
 3. EasyChair sistemine ekleyeceğiniz özetleriniz MS Word veya PDF formatlarında olabilir. Lütfen iki aralıklı, hizalanmış, 12 punto büyüklüğünde ve Times New Roman yazı tipi ile özetinizi hazırlayınız.
 4. Özetleriniz hiçbir şekilde 600 kelimeyi aşmamalıdır.
 5. Bibliyografya eklenebilir; ama zorunlu değildir. Bibliyografya kelime limitine dahil değildir.
 6. Türkçe yazım ve imla kurallarına dikkat edilmelidir.
 7. Özetiniz, açık ve seçik bir argüman barındırmalıdır. Bu ifade ile anlatılmak istenen şey öncelikle net bir iddianızın olması gerektiğidir. Ardından bu net iddianızın majör ve minör öncülleri ile iddianız arasındaki bağı nasıl destekleyeceğinizin belirgin olması gerekmektedir.
 8. Özetler anonim şekilde hazırlanmalıdır; değerlendirme süreci çift-taraflı bilinmezlik şeklinde gerçekleşecektir.
 9. Tek bir özetteki yazar sayısı birden fazla olabilir; ama 3’ten fazla olamaz.
 10. Bir tane yazar birden fazla bildiride yazar olabilir; ama o yazar birden fazla bildiride 1. yazar olamaz.
 11. Lütfen kongremizin temasına uygun özetler gönderiniz; fakat temamızı olabildiğince geniş yorumlayabilirsiniz. Kongre teması en geniş şekilde anlaşılmak üzere Meta-Felsefedir.
 12. Mutlaka uygun bir başlık yazınız.
 13. En az 4 ve en fazla 8 anahtar sözcük yazınız. En uygun anahtar sözcükleri seçmeye özen gösteriniz; çünkü özetlerinizin hangi hakemlere gideceğini bu belirleyecektir.