Geometri Tahtası

Geometri Tahtası, temel geometrik kavramların öğretilmesinde yardımcı olmak için ilköğretim okullarında kullanılan bir araçtır. Eğitim malzeme paketlerinin satıldığı kuruluşlardan temin edilebilir ya da kendimizin el yapımı olarak hazırlayabileceğimiz bir araçtır.

Basit bir geometri tahtasını kare şeklinde kesilmiş bir tahta zeminle ve 25 tane çiviyle elde edebiliriz. Kare biçiminde kesilmiş bir tahta düzlemine eşit aralıklarla 5 dikey ve 5 yatay doğru çizeriz. Bu doğruların kesiştiği noktalardan her birine bir çivi yerleştiririz. Böylece kolayca bir geometri tahtası elde etmiş oluruz.

Geometri tahtasında istenilen şekiller bir lastik yardımıyla, lastiğin çiviler arasında gerdirilmesiyle oluşturulur. Öncelikle sorulan bir soru basitleştirilir, daha sonra geometri tahtasıyla soruyu çözmeyi basitleştirecek figürleri oluştururuz. Eğer geometri tahtasına sahip değilsek onun yerine Noktalı Kağıt da kullanabiliriz.

Aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi, Pisagor teoremiyle iki çiviyi bağlayan herhangi bir uzunluğu(segmenti) ölçebiliriz.

Ya da geometri tahtası üzerinde oluşturulmuş kapalı bir alanı, alanlarını kolayca bulabileceğimiz basit geometrik şekillere bölerek bulabiliriz. Aşağıdaki örnekte bunu daha iyi görebiliriz.

Aşağıdaki videoda geometri tahtasının nasıl kullanıldığını daha iyi görebilirsiniz.


KAYNAK: http://homepage.mac.com/efithian/Geometry/Activity-03.html, http://www.yeniforumuz.biz/showthread.php?1236948-B%C4%B0R%C4%B0M-K%C3%9CP-Nedir-Hakk%C4%B1nda-Bilgi