Sayma Pulları

saymaSayma pulları matematikte pek çok alanda görülür ancak daha çok tam sayıların modellenmesinde kullanılır.Resimde de görüldüğü gibi pek çok renkten oluşmaktadır. Tam sayılarda toplama, çıkarma,çarpma ve bölme işlemleri sayma pullarıyla modellenebilir.Bu modellemeyle öğrenciler eksi ile eksinin çarpımı artı eder gibi kuralları ezberlemek yerine yapılan işlemlerin mantığını kavrarlar.

Genellikle tam sayılar için iki farklı renk kullanılır,örneğin kırmızı pullar + yani pozitif tam sayıları sarı pullarda – yani negatif tam sayıları temsil eder ve işlemler bu tanımlamalara göre yapılır. Ortamda veya oluşturulan kümede hiç pul olmaması da sıfırı gösterir.

(-5)+(+3)=(-2) toplama işlemini sayma pullarıyla modelleyecek olursak ; bir kümede başlangıçta 5 tane sarı pulumuz olacak (-5), çünkü sarı pullar negatif sayıları temsil ediyor. Daha sonra bu kümeye  3 tane kırmızı pul ekleyeceğiz, aynı şekilde kırmızı pullar da pozitif tam sayıları temsil etmekte. Bir sarı pul ile bir pozitif tam sayı yani bir sarı ile bir kırmızı pul birbirlerini sıfırladığında geriye iki adet sarı pul yani (-2) sayımız kalıyor.

(-5)       +         (+3)                              =                                 0    + (-2)               =                  (-2)

sayma pulu