Geometri Tahtası

Matematiksel kavramların somutlaştırılmasında kullanılan bir diğer materyal ise geometri tahtasıdır.Geometri tahtası üzerine eşit aralıklarla yerleştirilmiş çivilerden oluşur. Dairesel ve kare olmak üzere iki çeşittir. Temel geometri kavramlarının öğretilmesinde büyük yarar sağlar. Öğrenciler çivilere lastik geçirerek çeşitli şekiller elde eder, yorumlar, özelliklerini kıyaslar ve şekillerin çevre veya alan ilişkilerini rahatlıkla keşfedebilirler.

Kare geometri tahtası

Kare Geometri Tahtası

Daire Geometri Tahtası

Daire Geometri Tahtası

Geometri tahtası ile  yansıma,öteleme, döndürme, benzerlik,dik açılar, çevre, alan, belli bir ölçüye göre şekilleri büyültme veya küçültme, şekilleri sınıflandırma ve daha pek çok konu modellenebilir.

Öğrencilerin matematik dilini iyi kullanması ve geometrik şekilleri iyi tanımlamasına geometri tahtası size büyük kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca etkinliklerde kullanılmak üzere hazırlanmış olan kağıtlardan bir kaçını barından  Blackline Masters adlı yazımda yer verdiğim geometri tahtası kayıt kağıdı bu materyalin kullanımında işinize yarayabilir.