GEOMETRİ ŞERİDİ NEDİR?

Geometri şeridi; çeşitli uzunluklardaki ve çeşitli renklerdeki plastik şeritlerin üstünde eşit aralıklı olmak şartıyla açılmış deliklerin de bulunduğu, iki boyutlu geometrik şekillerin oluşturulmasını ve özelliklerin kavranmasını amaçlayan bir materyaldir. Öğrenci bu materyal ile istediği şekli istediği uzunluklarla şeritlerin üstünde bulunan deliklere pim geçirip sabitleyerek oluşturur.

Öğrenci resimlerde de görüldüğü gibi daha birçok şekil oluşturabilir. Ayrıca yukarıda da bahsettiğim gibi bu kenarların ilişkisini, hangi şekil için nasıl uzunluklar belirlemesi gerektiğini ve hangi durumlarda şeklin oluşmayacağını anlamasında faydalı olur.

Örneğin; öğretmen üçgen eşitsizliği konusunu anlatırken bu materyalden faydalanabilir. Öğrenci eşitsizliğe uymayan uzunluklar belirlediğinde üçgenin oluşmayacağını bu şekilde görebilir.

Ayrıca öğrenci çokgenlerin benzerlik oluşturup oluşturmadığını da geometri şeridi ile şekiller oluşturarak görebilir.

Bu resimde görüldüğü gibi öğrenci OE uzunluğu ve onun oluşturacağı üçgen ile OC uzunluğu ve onun oluşturacağı üçgen arasında benzerlik olup olmadığını açıklayabilir.

Geometri şeridi ile oluşturulan şekilleri bazı mimari yapılarda da süsleme olarak görebiliriz.

Bir cami süslemesi şeması                                  Bir masa süslemesi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *