Müzik aletlerinden çıkan sesler

Müzik aletlerinden elde edilen sesler rastgele sesler değildir. Müzik aletlerinden belirli frekanslarda farklı sesler oluşur. Bu farklı seslere nota denir. Notalardan çıkan seslerden bazıları ince (tiz), bazıları ise kalın (pes) dir. Bu sesler sırasıyla kalından inceye doğru “sol”, “re”, “la” ve “mi” gibi notalara karşılık gelir.

  • www_yeniresim_com_-_Mzik_Aletleri_-_KemanTelli çalgıları çalan müzisyenler farklı kalınlıktaki tellerin gerginliğini akort işlemi ile düzenler. Telli çalgılardaki tellerin kalınlığı, inceliği, gerginliği, uzunluğu veya kısalığı telin titreşimini etkiler. Titreşimin değişmesi, çıkan sesin frekansının değişmesine neden olur. Örneğin; viyolonsel, gitar, keman, saz gibi
  • klarnet_90728Üflemeli müzik aletlerinden olan flüte havayı doğrudan üflediğimizde hava çalgının içinde titreşimler oluşur. Oluşan bu titreşimleri delikleri açıp kapatarak değiştiririz. Değişen bu titreşimler farklı notalarda ses oluşmasını sağlar. Örneğin klarnet gibi.
  • user2_pic22_1252584922Vurgulu çalgılar genellikle geniş kenarlı bir kasnağın iki yüzüne ya da tek yüzüne deri gerilerek elde edilir. Farklı seslerin oluşumu çalgının gövde tipine, çalgıda kullanılan derinin gerginliğine, kalınlığına ve inceliğine göre değişir. Örneğin; trampet, davul, timbal gibi.