Işık nasıl kırılıyor?

Işık içinden geçtiği ortamın özelliğine göre ışığın hızında değişme olur. Işık hava ortamında çok hızlı hareket ederken su ortamına geçtiği zaman hızı azalır, camda ise hızı daha çok azalır. Buna göre ışık maddesel ortamlarda zor yayılır.

Işığın saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçerken yön ve doğrultu değiştirmesine ışığın kırılması denir. Kırılmaya uğrayan ışık ışınlarının hızı, ortamın özelliğine göre artar veya azalır.

kaşıkDışardan bakan gözün su dolu kabın dibindeki misketi bulunduğu yerden daha yukarıda görmesi,

Çay dolu bardağın içindeki çay kaşığına dışarıdan bakıldığı zaman kaşığın kırıkmış gibi görülmesi kırılma ile ilgili örneklerdir.

Farklı özellikteki saydam ortamlarda bulunan cisimlere baktığımızda onları, bulundukları yerlerden farklı yerlerde görürüz. Bunun sebebi olan görünür derinlikle ilgili detaylı bilgiyi aşağıdaki resme tıklayarak öğrenebilirsiniz.

görünür derinlik